Rekordowy eksport polskich produktów rolno-spożywczych

Aktualności

Rekordowy eksport polskich produktów rolno-spożywczych

KPMG opublikowało raport pt. „Apetyt na wzrost. Sukcesy i wyzwania eksporterów produktów rolno-spożywczych w Polsce”. Można dowiedzieć się z niego, jaka jest kondycja polskiego rynku produktów rolno-spożywczych oraz w jakim kierunku będzie się on rozwijał.

W 2016 r. wpływy z polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych wyniosły rekordowe 24,1 mld euro. Udział eksportu rolno-spożywczego w polskim handlu zagranicznym ogółem wyniósł ponad 13%. Jak wynika z najnowszego badania firmy KPMG, ponad połowa firm jest zadowolona z odniesionego sukcesu eksportowego.

Od 2010 r. saldo handlu zagranicznego produktów rolno-spożywczych wzrosło niemal trzykrotnie, a wpływy z eksportu o prawie 80%. Największą oraz najdynamiczniej rosnącą kategorią jest żywiec, mięso i przetwory – wartość eksportu produktów z tej kategorii przekroczyła 5 mld euro w 2016 r. (+4,2%). Branża mięsna w znacznym stopniu przyczyniła się do całkowitego wzrostu eksportu polskiej żywności – zawdzięczamy jej jedną piątą przyrostu sprzedaży zagranicznej w latach 2010-2016. Drugą największą wartościowo grupą produktów eksportowych z Polski są zboża i ich przetwory.

Produkcja żywności rośnie szybciej niż popyt na nią, w związku z czym nadwyżki lokowane są na rynkach zagranicznych. Na eksport kierowane jest już ponad 40% wytworzonych artykułów rolno-spożywczych.

Zdecydowana większość wszystkich eksportowanych produktów rolno-spożywczych trafia na rynki krajów Unii Europejskiej (ponad 80%). Kluczowymi odbiorcami produktów z Polski są Niemcy, Wielka. Brytania, Czechy, Holandia i Włochy. Spośród rynków spoza UE są to Rosja, USA, Arabia Saudyjska, Białoruś i Ukraina.

Aż 18% firm objętych badaniem planuje dokonać fuzji bądź przejęć w celu dalszej ekspansji eksportowej w ciągu najbliższych trzech lat. Zdecydowana większość transakcji koncentruje się głównie w rejonie Europy Środkowo – Wschodniej.

Prawie 8/10 przedsiębiorstw planujących fuzje lub przejęcia w najbliższej perspektywie jako bezpośredni cel tych działań wskazuje na dostęp do lokalnych zakupów surowców.

Respondenci badania KPMG wskazują, że spośród barier, które w swojej działalności napotykają polscy eksporterzy, najbardziej uciążliwe są ryzyko walutowe  i skomplikowana sytuacja polityczna w kraju odbiorcy oraz biurokracja. Wśród regulacji prawnych najbardziej uciążliwe okazują się wymogi uzyskania dodatkowych certyfikatów umożliwiających sprzedaż wyrobów w wybranym kraju.

Polscy eksporterzy produktów rolno-spożywczych przeciętnie oceniają system publicznego wsparcia. Aż 43% przedstawicieli badanych firm oferowane wsparcie publiczne ocenia zdecydowanie lub raczej negatywnie.