Firmy rodzinne w dobrej kondycji

Aktualności

Firmy rodzinne w dobrej kondycji

W siódmej edycji Barometru Firm Rodzinnych, przygotowanego przez KPMG przedsiębiorcy z 26 europejskich krajów wyrażają opinie na temat kondycji ich rodzinnych biznesów, planów na przyszłość oraz stojących przed nimi wyzwań.

Prawie dwóch na trzech badanych wskazało, że sytuacja ekonomiczna ich firmy w ciągu najbliższego roku będzie dobra bądź bardzo dobra. W Europie podobnie prognozuje aż 73% respondentów. W poprzednim roku wynik ten był nieco lepszy. Zmienił się również odsetek respondentów, którzy uważają sytuację swojej firmy jako złą lub bardzo złą, w Polsce zmniejszył się o 2 p.p., a w Europie zwiększył o 3,5 p.p.

Lepsze wyniki finansowe w ostatnim roku odnotowało ponad 30% polskich przedsiębiorstw, a 42% ankietowanych stwierdziło, że przychody utrzymały się na tym samym poziomie. Zaledwie 20% firm polskich miało mniejsze obroty w ostatnim roku.

Dobra kondycja firm rodzinnych jest odzwierciedlona również przez wzrost zatrudnienia. Ponad 1/3 polskich przedsiębiorstw w ciągu ostatniego roku zwiększyła liczbę pracowników, a połowa utrzymała zatrudnienie na tym samym poziomie.

Większe przedsiębiorstwa optymistycznie patrzą w przyszłość. Wyniki dla całej Europy pokazują, że 64% firm, w których pracuje mniej niż 50 osób ocenia, że ich sytuacja w ciągu najbliższych 12 miesięcy będzie dobra lub bardzo dobra. Za to wśród firm, które zatrudniają powyżej 250 pracowników, podobnego zdania jest ponad 80% respondentów.

Największym wyzwaniem polskich firm, podobnie jak w poprzednim roku, są rosnące koszty pracy. Jest to problem dla ponad połowy ankietowanych, jednakże w porównaniu z rokiem 2017 odsetek ten zmniejszył się o 8 p.p. Istotną przeszkodą, na którą zwracają uwagę przedsiębiorcy, jest również konieczność rywalizacji o wykwalifikowanych pracowników. W Polsce 30% respondentów zauważa ten problem.

Przekazanie władzy i zarządzania firmą następnemu pokoleniu deklaruje ponad 70% respondentów. Jeszcze więcej ankietowanych deklaruje, że przekaże własność firmy swoim potomkom. Dodatkowo fakt, że przeszło 80% ankietowanych nie zamierza przekazać funkcji dyrektora generalnego osobie spoza rodziny oznacza, że właściciele firm rodzinnych w bardzo dużym stopniu cenią sobie rodzinne relacje oraz budowanie wspólnego interesu.

Zarówno dla polskich, jak i europejskich firm rodzinnych głównym priorytetem w prowadzeniu działalności gospodarczej w ciągu następnych 2 latach jest zwiększenie zyskowności i przychodów. Sposobem na osiągnięcie wyższych przychodów i zminimalizowanie kosztów jest między innymi zatrudnianie dobrych specjalistów, stawianie na innowacyjność, sprawne zarządzanie czy optymalizacja procesów.

 – Jak pokazują wyniki badania, właściciele rodzinnych firm chcą iść z duchem czasu by sprostać wymaganiom współczesnego biznesu. Wiąże się to z podejmowaniem rozważnych, długofalowych decyzji oraz śledzeniem zmian na rynku nowych technologii. Innowacyjne rozwiązania to szansa na umocnienie swojej pozycji, potencjalnie większe zyski, a co za tym idzie możliwość dalszych inwestycji w rozwój. Innowacje stają się powoli niezbędnym elementem każdego rodzinnego biznesu – mówi Andrzej Bernatek, Partner w dziale doradztwa podatkowego KPMG w Polsce.

Foto: shutterstock.com