PSH Lewiatan opublikował raport zrównoważonego rozwoju za 2023 rok

Franczyza

PSH Lewiatan opublikował raport zrównoważonego rozwoju za 2023 rok

Polska Sieć Handlowa Lewiatan podsumowała działania w obszarze zrównoważonego rozwoju w drugim raporcie zrównoważonego rozwoju PSH Lewiatan „Edukacja, świadomość, odpowiedzialność” za 2023 rok.

Z raportu Ministerstwa Rozwoju i Technologii wynika, że 63%[1] przedsiębiorców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw nie zna i nie rozumie terminologii dotyczącej zrównoważonego rozwoju, a ponad połowa postrzega regulacje ESG wyłącznie jako koszt. Główną barierą we wdrożeniu nowych regulacji jest brak wiedzy na temat zrównoważonego rozwoju oraz wpływu ESG na rozwój firm. Mając świadomość istotności tego tematu dla rozwoju przedsiębiorstw i oczekiwań konsumentów oraz znając powszechny stan wiedzy o tym obszarze, PSH Lewiatan od dwóch lat podejmuje skierowane do obu grup swoich interesariuszy działania edukacyjne na temat zrównoważonego rozwoju. Przygotowuje jednocześnie przedsiębiorców sieci do obowiązku cyklicznego raportowania.

Ten rok jest dla naszej sieci wyjątkowy. Świętujemy 30-lecie działalności naszej organizacji, która zbudowana jest w wyjątkowym w skali kraju modelu biznesowym jakim jest franczyza partycypacyjna. Jesteśmy w ważnym punkcie zmian, stopniowo też implementujemy założenia Strategii zrównoważonego rozwoju na wszystkich poziomach organizacji. Przedsiębiorcy sieci mają wpływ na kluczowe decyzje związane z jej rozwojem oraz swobodę w podejmowaniu wielu własnych działań. Dlatego pomimo braku obowiązku prawnego od dwóch lat pracujemy nad skutecznym system zbierania danych z wszystkich obszarów działalności. Przygotowujemy się również do wejścia w życie tzw. systemu kaucyjnego – ważnej zmiany dla całej branży i istotnego elementu zielonej gospodarki – zaznacza Robert Rękas, Prezes Zarządu Lewiatan Holding S.A.

W swoim drugim raporcie sieć przedstawia wpływ organizacji na społeczeństwo i środowisko, koncentrując się na wybranych tematach istotnych również dla jej interesariuszy.

Chcemy poprzez nasze struktury wspierać przedsiębiorców w transformacji ich sklepów w firmy prowadzone zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Zależy nam, by sprostali oni zarówno regulacjom UE, jak i oczekiwaniom klientów oraz nabrali przekonania, że zrównoważony rozwój jest dla nas wszystkich drogą do efektywniejszego, bardziej konkurencyjnego działania. Struktura naszej sieci wymaga oddolnego przekazywania danych z pojedynczego sklepu do Spółki Regionalnej i dalej do centrali. Dlatego od ubiegłego roku zbieramy informacje o działalności placówek i budujemy system zbierania danych. To dla nas ważny etap. Z uwagi na demokratyczny charakter naszej sieci przedsiębiorcy są niezależni, a niektórzy z nich ze względu na skalę prowadzonego biznesu muszą przygotować się do procesu samodzielnego raportowania, w czym my jako odpowiedzialny franczyzodawca będziemy ich wspierać – podkreśla Katarzyna Długa, Liderka ESG w PSH Lewiatan.

Edukacja: tematy społeczne nabierają znaczenia

Od trzech dekad PSH Lewiatan podkreśla, że sednem marki jest bycie blisko swoich klientów, pracowników i partnerów biznesowych. Wypływające z tożsamości marki wartości są podstawą do założeń strategicznych w obszarze zrównoważonego rozwoju. W 2023 roku w programach szkoleniowych Centrum Edukacyjnego Lewiatan dotyczących m.in. różnych aspektów prowadzenia firm i ESG wzięło udział blisko 5,8 tys. uczestników, którzy skorzystali ze 199 modułów edukacyjnych. Z treści poradnikowych opublikowanych na wewnętrznej platformie komunikacji Lewiatan Biznes aktywnie korzystało 96% członków sieci. Po materiały związane ze zrównoważonym rozwojem sięgał już co drugi Lewiatańczyk (54%). W ramach inicjatywy Urodzeni Przedsiębiorcy, której misją jest wymiana doświadczeń oraz edukacja na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, w 2023 roku ukazało się̨ 90 publikacji w mediach ogólnopolskich i regionalnych, o łącznym zasięgu blisko 58 mln odbiorców. Działania były skupione wokół takich tematów jak: rosnące koszty prowadzenia działalności gospodarcze, work-life balance czy redukowanie stresu w pracy.

Świadomość: Energooszczędny Sklep – Zrównoważony Biznes

Fundamentem działań środowiskowych w PSH Lewiatan stała się m.in. platforma Energooszczędny Sklep – Zrównoważony Biznes wraz z rankingiem Eko Lider. Plebiscyt pokazuje i wyróżnia przedsiębiorców sieci wdrażających energooszczędne i ekologiczne rozwiązania w swoich sklepach.

Jesteśmy na początku drogi do raportowania emisji zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej. Jednak prowadzone przez nas projekty i dane zebrane w ramach organizowanego od dwóch lat rankingu Eko Lider pozwalają nam pokazywać kierunek zmian. W ubiegłym roku w Eko Liderze wzięło udział 200 sklepów. Do ścisłego finału weszło 10 podmiotów, które w sumie wyemitowały rocznie do atmosfery o 560 ton CO2 mniej. Przedsiębiorcy Lewiatana wyprodukowali 6 GWh zielonej energii z 200 instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 600 kWh. To oszczędność ponad 7 mln zł rocznie. Możemy również pochwalić się mniejszą intensywnością emisji gazów cieplarnianych. W zeszłym roku było to 300 kg CO2e/mkw., w tym roku jest to 260 kg CO2e/m2 – podkreśla Tomasz Baranowski, pomysłodawca rankingu.

Odpowiedzialność: wytyczne w obszarze ESG dla MŚP i Kodeks etycznego postępowania

Raport PSH Lewiatan został opublikowany na kilka dni przed wejściem w życie na gruncie prawa polskiego nowych wytycznych CSRD[2]. Oznacza to kolejne obowiązki dla przedsiębiorców sieci. Sama procedura zbierania danych w modelu biznesowym, jakim jest franczyza partycypacyjna, jest wielkim wyzwaniem. Widząc, że w tym obszarze przedsiębiorcom często brakuje wiedzy i rozumiejąc, jak trudnym zagadnieniem dla wielu z nich jest raportowanie związane z realizacją obowiązków wynikających z dyrektywy unijnej, zespół prawny przygotował analizę prawną przepisów. PSH Lewiatan udostępni przedsiębiorcom pakiet rekomendacji prawnych związanych z ESG, będzie to zbiór wytycznych dla franczyzobiorców. Zaprezentowany zostanie po wakacjach.

Kolejny obszar prac regulacyjnych prowadzony przez Lewiatana w ramach realizowanej Strategii zrównoważonego rozwoju, to Kodeks etycznego postępowania. Dokument powstał z myślą o wszystkich jednostkach organizacyjnych sieci oraz franczyzobiorcach, pracownikach, dostawcach i partnerach biznesowych. Kodeks bazuje na wspólnych wartościach etycznych i zasadach prowadzenia biznesu. To istotny element wspierający świadome zarządzanie łańcuchem dostaw. Jego publikacja przewidziana jest na drugą połowę 2024 roku.

[1] Ministerstwo Rozwoju i Technologii, „Badanie dotyczące świadomości i gotowości na wdrażanie polityk zrównoważonego rozwoju w sektorze MŚP w Polsce”, grudzień 2023 roku.

[2] CSRD ang. Corporate Sustainability Reporting Directive, dyrektywa o raportowaniu zrównoważonego rozwoju.

źródło: PSH Lewiatan
oprac.: red.