Prognoza światowej produkcji mięsa według USDA

Aktualności

Prognoza światowej produkcji mięsa według USDA

28 października 2019

Według najnowszej prognozy Departamentu Rolnictwa USA światowa produkcja wieprzowiny w 2019 r. prawdopodobnie wyniesie 106 mln ton, o 6% mniej niż w 2018 r., a w 2020 r. nastąpi dalszy jej spadek o około 10%, do 95,2 mln ton. Będzie on wynikał z przewidywanego znaczącego zmniejszenia produkcji w Chinach (o 14% w 2019 r. i o 25% w 2020 r.), które są największym światowym producentem wieprzowiny. Tak dużego spadku nie zrekompensują niewielkie wzrosty produkcji prognozowane u innych znaczących producentów, m.in. w Unii Europejskiej, USA, Brazylii i Rosji.

W 2019 r. globalna produkcja wołowiny może być o 2% mniejsza niż w 2018 r. i wynieść 61,3 mln ton. W 2020 r. spodziewany jest natomiast jej wzrost o 1%, do 61,9 mln ton, o czym zadecyduje zwiększenie produkcji w USA (o 3%), Brazylii (o 6%) i Argentynie (o 3%).

W 2019 r. światowa produkcja kurcząt brojlerów prawdopodobnie osiągnie poziom 99,6 mln ton i będzie o 4% większa w odniesieniu do roku 2018. W roku 2020 r. spodziewany jest dalszy jej wzrost do 103,5 mln ton (o 4%). Zwiększenie produkcji w 2020 r. będzie wynikało z jej wzrostu m.in. w USA (o 2%), w Chinach (o 14,5%), Brazylii (o 2,5%) i UE (o 1%).

Źródło Biuro Analiz i Strategii KOWR

Foto: Pixabay