Poprawki do niedzielnego handlu w sejmie

Aktualności

Poprawki do niedzielnego handlu w sejmie

Do sejmu wpłynął projekt nowelizacji ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta oraz niektóre inne dni. Poprawki mają dotyczyć uszczelnienia zakazu handlu.

Projekt został skierowany do zaopiniowania przez Biuro Legislacyjne Sejmu i Biuro Analiz Sejmowych. Treść nowelizacji nie została jeszcze ujawniona.

Wiadomo jednak, że zmiany mają spowodować, że sklepy spożywcze nie będą mogły funkcjonować jako placówki pocztowe. Jedna z poprawek ma spowodować również, że sprzedawać w niedziele niehandlowe będzie mógł nie tylko właściciel i ale także jego rodzina. W projekcie wprowadzono także kilka poprawek uszczegóławiających dotychczasowe definicje.

Źródło: tvn24.pl

Foto: Pixabay