Nowelizacja ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu

Prawo

Nowelizacja ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu

16 stycznia 2023

Nowelizacja wskazuje sposób ustalania rocznego pułapu pomocy na dofinansowanie funduszu operacyjnego dla organizacji producentów owoców i warzyw. Zakłada, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ma corocznie weryfikować czy spełniony jest warunek udzielenia zwiększonej pomocy organizacjom producentów owoców i warzyw, zgodnie z przepisami unijnymi.

Wysokość wsparcia za produkt wycofany z rynku ma być ustalana przez dyrektora oddziału regionalnego ARiMR na podstawie kosztów poniesionych przez organizację producentów na zakup produktu podlegającego wycofywaniu i ma być niższa od ich aktualnych cen rynkowych. Ma to zapobiegać nieuzasadnionemu korzystaniu z tego działania, tj. wycofywania produktów z rynku zamiast wprowadzania ich do obrotu.

Nowelizowana ustawa potwierdza funkcjonujący już w praktyce obowiązek przedkładania kopii protokołu kontroli produktów wycofywanych z rynku, przeprowadzanej przez Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Obowiązek ten ma zastąpić przedkładanie oświadczenia o spełnianiu wymagań jakości handlowej.

źródło: Inwestycje.pl, ISBnews