PARP: Polscy przedsiębiorcy z dużym optymizmem myślą o przyszłości firmy

Aktualności

PARP: Polscy przedsiębiorcy z dużym optymizmem myślą o przyszłości firmy

Polscy przedsiębiorcy z dużym optymizmem myślą o przyszłości firmy. Uważają, że sukces ich firmy wymaga śmiałości działań, innowacji i wyprzedzania konkurencji, choć sami preferują niewielkie, ostrożne ruchy strategiczne, minimalizując ryzyko podejmowanych decyzji. Przedsiębiorcy nie obawiają się też konkurencji, uważają ją za ważną siłę motywującą, choć z drugiej strony są świadomi potencjalnego zagrożenia nieuczciwych działań.

Między wrześniem a październikiem 2013 roku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przeprowadziła, w ramach projektu Panel Polskich Przedsiębiorstw, wywiady z grupą ponad 600 właścicieli firm i osób zarządzających firmami działającymi w Polsce. Koncepcję badania przygotował prof. Krzysztof Obłój, który jest wybitnym specjalistą z zakresu zarządzania strategicznego i międzynarodowego, oraz społecznym doradcą Prezydenta RP.

Menedżerom polskich przedsiębiorstw zadano serię pytań dotyczących sytuacji ich firmy na rynku oraz postrzegania przez nich otoczenia biznesowego. Na te pytania odpowiadali używając skali od 1 = „zdecydowanie się nie zgadzam z tym stwierdzeniem”‘ do 4 = „zdecydowanie się zgadzam z tym stwierdzeniem”, z ocenami 2 i 3 jako wartościami pośrednimi.

Z otrzymanych odpowiedzi widzimy, że:

  t

 • 81% przedsiębiorców myśli bardzo optymistycznie oprzyszłości swoich firm.
 • t

 • Przedsiębiorcy nie boją się konkurencji. 85% z nich uważa konkurencję za ważną siłę motywującą,
 • t

 • Przedsiębiorcy są podzieleni w kwestii poczucia, że konkurencja działa uczciwie. 21% firm zgadza się z opinią, że konkurenci działają nieuczciwie ograniczając ich możliwości rozwoju.
 • t

 • 89% przedsiębiorców uważa, że sukces wymaga śmiałych izdecydowanych ruchów strategicznych,
 • t

 • Jednak 60% preferuje wprowadzanie drobnych zmian, na niewielką skalę.
 • t

 • 92% firm ostrożnie szuka dróg doskonalenia iusprawniania firmy.
 • t

 • 71% przedsiębiorców ma poczucie, że, aby radzić sobie zniepewnością, potrafią działać szybko izdecydowanie.

Z powyższych odpowiedzi stworzono 3 ważne, a jednocześnie proste w interpretacji, wskaźniki:

  t

 • proaktywności – opisujący skłonność do innowacji, eksperymentów w działaniu czy skłonność do wyprzedzania konkurentów, bycia pierwszym wbranży;
 • t

 • optymizmu – wskazujący na pozytywne myślenie oprzyszłości firmy, uczenie się na sukcesach, korzystanie zszans, pozytywny stosunek do konkurencji;
 • t

 • rutynizacji – mówiący o ilości procedur, sile formalizacji istandaryzacji firmy.

Okazuje się, że te 3 „wymiary” postrzegania świata w znaczący sposób decydują o kierunku wielu decyzji podejmowanych przez menedżerów, jak również o sposobach postrzegania otoczenia biznesowego ich firmy.

Skale na powyższym wykresie odzwierciedlają średnie wartości odpowiedzi na zadawane pytania (przy użyciu skali czteropunktowej, od 1 = „zdecydowanie się nie zgadzam” do 4 = „zdecydowanie się zgadzam”), dla wszystkich badanych oraz w podziale na różne wielkości firm.

Na podstawie otrzymanych wyników możemy powiedzieć, że duże firmy są bardziej proaktywne i optymistyczniej spoglądają w przyszłość od małych i mikro, ale też są znacznie bardziej od nich obudowane procedurami. Z drugiej strony firmy mikro i małe są stosunkowo optymistyczne, ale za to mało proaktywne i innowacyjne.

Pełne wyniki badania zaprezentowano 6 XII, w sesji panelowej pn. „Mapy poznawcze i strategie polskich firm”, na konferencji badawczej PARP organizowanej pod hasłem „ILOŚĆ vs JAKOŚĆ, czyli kto tworzy nowoczesną gospodarkę„. Z zaproszonymi ekspertami* rozmawialiśmy również o tym, jakie, z ich perspektywy i doświadczenia, wyniki są najważniejsze oraz dlaczego? Jak również, które z otrzymanych wyników są dla nich zaskoczeniem?

źródło: PARP