Co z obietnicą premiera D. Tuska o przywróceniu zryczałtowanej składki zdrowotnej dla przedsiębiorców?

Aktualności

Co z obietnicą premiera D. Tuska o przywróceniu zryczałtowanej składki zdrowotnej dla przedsiębiorców?

Projekt ustawy przygotowanej przez rząd dotyczący wakacji od ZUS-u jest ostro krytykowany. Przedsiębiorcy czekają na inną pomoc od rządu – na spełnienie obietnicy wyborczej przywrócenia zryczałtowanej składki zdrowotnej.

Wakacje od ZUS-u mają wejść w życie jeszcze w tym roku. Będą mogli z nich skorzystać wyłącznie mikroprzedsiębiorcy. Projekt znowelizowanej ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych trafił właśnie do konsultacji społecznych. Pozbawienie możliwości skorzystania z zawartych w projekcie rozwiązań małych i średnich przedsiębiorców kłóci się z przedwyborczymi zapowiedziami ugrupowań tworzących obecną koalicję rządową. Stoi też w sprzeczności ze wstępnymi zapowiedziami Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Rzecznik MŚP Adam Adamowicz napisał do ministra rozwoju Krzysztofa Hetmana list, w którym przypomina, że wakacje od ZUS miały być zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami rządu Donalda Tuska trzymiesięczne, a nie jednomiesięczne. Podkreśla, że nie ma powodu, by nie obejmować pomocą również małych i średnich przedsiębiorców i w końcu, że przedsiębiorcy czekają na inną pomoc od rządu – na spełnienie obietnicy wyborczej przywrócenia zryczałtowanej składki zdrowotnej.

Na czym będzie polegał urlop od ZUS dla przedsiębiorców?

Według założeń przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą może złożyć wniosek o zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe, ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie chorobowe, jeżeli wcześniej ubezpieczony zadeklarował jego opłacanie, a także składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy za wybrany jeden miesiąc kalendarzowy w każdym roku kalendarzowym. W wybranym przez przedsiębiorcę miesiącu składki na ubezpieczenia społeczne będą pokrywane z budżetu państwa, w kwocie stanowiącej podstawę wymiaru składki.

źródło: money.pl

oprac. red.