Polskie fundacje rodzinne od 2022 r.

Prawo

Polskie fundacje rodzinne od 2022 r.

14 października 2021

Od początku 2022 r. w polskim systemie prawnym będą mogły funkcjonować fundacje rodzinne. Aktualnie prowadzone są szczegółowe prace nad odpowiednim projektem ustawy. Nowa formuła ma być pomocna przy planowaniu i przeprowadzaniu sukcesji w przedsiębiorstwach rodzinnych.

Obecnie przedsiębiorcy mogą korzystać z innych, już funkcjonujących rozwiązań prawnych w celu zaplanowania sukcesji. Dostępne formy mogą stanowić swego rodzaju pierwszy etap dla wprowadzenia firmy do fundacji rodzinnej. Przedsiębiorcy mogą aktualnie skorzystać z możliwości powołania polskiej spółki holdingowej (rozdzielenie właścicieli/członków rodziny od biznesu operacyjnego) oraz wprowadzić odpowiednie zmiany w statutach/umowach spółek (postanowienia zapobiegające rozdrobnieniu właścicielskiemu).