Inwestycje w sektorze MSP najczęściej ze środków własnych

Aktualności

Inwestycje w sektorze MSP najczęściej ze środków własnych

13 lutego 2017

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości opublikowała raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, który zawiera również część ekspercką dotyczącą kondycji firm rodzinnych. Wnioski zebrane w raporcie mówią, że większość analizowanych składników dotyczących firm mikro- i małych wzrasta. Liczba działających w Polsce przedsiębiorstw klasyfikuje nas na 22. miejscu w Unii Europejskiej. Sektor MSP ma również coraz większy udział w tworzeniu PKB – do 2012 r. oscylował on między 47,3 a 48,6%, a od 2013 r. wynosi 50%. Badania zawarte w raporcie pokazują, że połowa przedsiębiorców do końca 2016 r. planowała zainwestować w swojej firmie. Środki finansowe przeznaczone na inwestycje pochodzą najczęściej ze środków własnych .Przynosi to dwa efekty – firmy nie korzystają ze środków zewnętrznych i chronią się tym samym przed nagłymi zmianami na rynku, ale powoduje też to, że część firm z autentycznym potencjałem do rozwoju, nie wykorzystuje swojej szansy. –  Agencja chce być dla takich firm partnerem w realizacji projektów biznesowych. Fundusze unijne dla firm mają w części zapełnić lukę finansową na rynku, którą diagnozuje nasze badanie, a także szacunki Polskiego Funduszu Rozwoju – twierdzi prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Patrycja Klarecka. Nie słabnie również tendencja związana z zakładaniem firm w Polsce

W Polsce ok. 1 mln przedsiębiorstw to firmy rodzinne. Większość z nich jest zarządzana jednoosobowo przez właściciela. Prawie 70% firm rodzinnych nie ma strategii sukcesji, dodatkowo większość właścicieli wyraża niechęć wobec definitywnego przekazania firmy sukcesorowi. Wszystko to powoduje, że w najbliższych latach sukcesja stanie się jednym z najpoważniejszych wyzwań czekających zarówno same firmy rodzinne, jak i ich otoczenie z uwagi na potrzebę zadbania o odpowiednie uregulowania prawne czy też wsparcie szkoleniowe i doradcze w tym obszarze.

źródło: PAP