Odido dołącza do Polskiej Izby Handlu

Detal/Hurt

Odido dołącza do Polskiej Izby Handlu

Sieć franczyzowa Odido została członkiem Polskiej Izby Handlu, która stanowi najszerszą reprezentacją handlu detalicznego na polskim rynku.

Wierzymy, że działania podejmowane przez Polską Izbę Handlu oraz Odido wspólne wpłyną na rozwój handlu detalicznego w Polsce. Misją Polskiej Izby Handlu jest wpieranie różnorodności formatów w sektorze handlowym ze szczególnym uwzględnieniem modelu franczyzy poprzez działania na styku biznesu i legislacji – mówi Maciej Ptaszyński, prezes Polskiej Izby Handlu.

Cieszymy się z dołączenia do Polskiej Izby Handlu. Współpraca z tą organizacją – jako najszerszą reprezentacją handlu w Polsce – daje nam możliwość lepszego wglądu i aktywnego uczestnictwa w procesach legislacyjnych, szerokiego dotarcia do opinii publicznej, wymiany doświadczeń z innym uczestnikami i wypracowania wspólnych stanowisk – dodaje Krzysztof Burgieł, dyrektor ds. sprzedaży detalicznej  w Makro Polska.