PIH podejmuje działania w sprawie opłaty MSC

Detal/Hurt

PIH podejmuje działania w sprawie opłaty MSC

Wczoraj (25 maja br.) Polska Izba Handlu zwróciła się do Ministra Finansów o podjęcie działań dotyczących obniżenia ponoszonej przez detalistów opłaty MSC (Merchant Service Charge). W ostatnim czasie właściciele małych sklepów ponoszą większe koszty związane z transakcjami bezgotówkowymi, co jest efektem zmiany preferencji klientów w kwestii płatności wywołanej w duże mierze zagrożeniem epidemicznym.

Epidemia koronawirusa w istotny sposób wpłynęła na sytuację właścicieli małych sklepów, którzy ponieśli znaczne nakłady finansowe między innymi na przystosowanie swoich placówek do nowych warunków. Jednocześnie wzrosła liczba płatności bezgotówkowych. Jak pokazują dane Forum Konsumentów, w przypadku 40 proc. klientów ograniczenie płatności tradycyjnych było związane z obawą przed koronawirusem. Ta sytuacja przekłada się na wzrost kosztów ponoszonych przez detalistów – wysokość opłat bezpośrednio zależy bowiem od liczby transakcji kartowych. Wielu ekspertów ocenia, że zmiana preferencji klientów ma charakter długoterminowy i chętnie pozostaną oni przy płatnościach bezgotówkowych.