Nowi przedsiębiorcy w zarządzie Polskiej Organizacji Franczyzodawców

Aktualności

Nowi przedsiębiorcy w zarządzie Polskiej Organizacji Franczyzodawców

05 sierpnia 2022

Polska Organizacja Franczyzodawców, największe stowarzyszenie non profit skupiające biznesy franczyzowe, powiększyło swój zarząd z 5 do 9 osób. Jak mówi prezeska POF, Monika Dąbrowska chodzi o to, by reprezentacja przedsiębiorców była jak najbardziej pełna i różnorodna, odpowiadała sytuacji na rynku i zapewniała rozwój sektora.

POF to organizacja, do której wypada należeć. Od lat podejmuje oddolne działania na rzecz uregulowania tego działu gospodarki, który dotąd rozwijał się w dość nieskoordynowany sposób. Jednym z ostatnich, ważnych przedsięwzięć POF było opracowanie Kodeksu dobrych praktyk franczyzy. Określa on w sposób jednoznaczny, a zarazem elastyczny podstawowe zasady funkcjonowania franczyz w Polsce, wyprzedzając w tym regulacje przygotowywane przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

– Franczyza to sektor szeroki: obejmuje bardzo odmienne branże i przedsiębiorstwa różnej wielkości: od międzynarodowych koncernów po rodzime, nieduże przedsiębiorstwa. Każdy ma inne doświadczenia i problemy. Aby się rozwijać i odpowiadać na wyzwania rynku musimy mieć całościowy ogląd sytuacji i dbać o to, by jednolite zasady obowiązywały wszystkie podmioty. Stąd decyzja o zwiększeniu składu zarządu – mówi Monika Dąbrowska, prezeska POF.

Do nowego zarządu, w drodze głosowania wybrano (alfabetycznie): Pawła Aksamita (Stava), Jacka Biskupa, Monikę Dąbrowską (McDonald’s Polska), Annę Gniatkowską (Santander Bank Polska), Rafała Kościuka (Fit Cake), Krzysztofa Łagowskiego (Carrefour), Damiana Ozgę (Perfect Look Clinic), Arkadiusza Słodkowskiego (PROFIT system) i Mirosława Szawerdo (ITM Polska).

źródło: Newseria