MRPiPS podsumowuje pomoc dla przedsiębiorców

Gospodarka

MRPiPS podsumowuje pomoc dla przedsiębiorców

Do tej pory wsparcie dla przedsiębiorców w ramach obu tarcz – finansowej i antykryzysowej – to już 57,5 mld zł, z czego 15,3 mld to wsparcie z tarczy antykryzysowej.

W ramach Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych firmy mają możliwość otrzymania dofinansowania do wynagrodzeń pracowników. Do 1 czerwca przyznano już 4,3 mld zł. Tylko w ramach tego instrumentu rząd wpiera już prawie 1 mln pracowników.

Świadczenie postojowe otrzymuje już 980 tys. osób prowadzących działalność gospodarczą oraz będący na umowach cywilno-prawnych. Łączna kwota świadczeń, która już teraz wypłacamy dla tej grupy osób, to ok. 1,9 mld zł. Do tego dochodzi zwolnienie ze składek w ramach tarczy antykryzysowej na 1,8 mld zł.

Do tej pory przyznano ponad 1,1 mln pożyczek mikroprzedsiębiorcom, w wysokości prawie 5,5 mld zł. W skali całego kraju procent pozytywnie rozpatrzonych wniosków w stosunku do wpływów stanowi obecnie 69%.

Źródło: gov.pl

Foto: bigstockphoto.com