Lista TOP 5 rozwiązań franczyzowych Żabki

Franczyza

Lista TOP 5 rozwiązań franczyzowych Żabki

17 listopada 2021

Żabka jest jedną z najbardziej aktywnych na rynku franczyzowym sieci, która tworzy autorskie rozwiązania dla przedsiębiorców, ułatwiające codzienne prowadzenie biznesu. Odpowiedzią Żabki na potrzeby są takie działania jak: Polisa na biznes, Cyberstore, Centrum Wsparcia Franczyzobiorców, Interwencyjne Grupy Serwisowe oraz Dedykowana Platforma Rozwojowa.

Polisa na biznes

„Polisa na biznes” to jedyne takie na rynku zbiorowe ubezpieczenie, które zabezpiecza franczyzobiorców przed potencjalnym niepowodzeniem ich działalności. Ma ono zapewnić ochronę finansową przedsiębiorców w momencie, gdy któryś z nich zakończy współpracę z siecią z ujemnym wynikiem. W takiej sytuacji poniesione straty finansowe pokryje ubezpieczyciel tj. firma TUW PZUW, która stworzyła z Żabką ten produkt.

Z ubezpieczenia mają możliwość skorzystania wszyscy franczyzobiorcy prowadzący sklepy Żabka niezależnie od długości współpracy z siecią.

Cyberstore

Jednym z nowoczesnych narzędzi, którego funkcją jest z kolei ułatwienie w kompleksowym zarządzaniu placówką – z poziomu telefonu lub komputera – jest aplikacja Cyberstore. Pozwala ona franczyzobiorcom na bieżące kontrolowanie wszystkich procesów zachodzących w sklepie. Mogą m.in. sprawdzać wyniki osiągane przez ich placówki dzięki generowaniu raportów obrotu czy weryfikacji liczby paragonów. Cyberstore informuje również o dokładnej dacie kolejnej dostawy czy liczbie palet, jakiej należy oczekiwać, co pozwala skutecznie zarządzać pracą zespołu w trakcie dostaw.

Centrum Wsparcia Franczyzobiorców

Od 2019 roku działają dwie specjalne jednostki, których celem jest wsparcie franczyzobiorców w bieżących sprawach, w tym w kwestiach technicznych i serwisowych. Jedna z nich to Centrum Wsparcia Franczyzobiorców (CWF), którego głównym zadaniem jest dostarczanie franczyzobiorcom jak najszybszego i najbardziej optymalnego wsparcia w rozwiązywaniu trudności czy wyzwań, które mogą pojawić się każdego dnia. Centrum Wsparcia Franczyzobiorców pozostaje do dyspozycji prowadzących sklepy – telefonicznie lub poprzez dedykowany formularz – przez siedem dni w tygodniu od godz. 7:00 do 23:00.

Interwencyjne Grupy Serwisowe

W całej Polsce działa serwis, który wspomaga franczyzobiorców w przypadku awarii. Dodatkowo w największych miastach funkcjonują Interwencyjne Grupy Serwisowe (IGS), których rolą jest sprawne usuwanie usterek z zakresu chłodnictwa i gastronomii; serwis wykonuje także drobne prace remontowe. IGS działają m.in. w Warszawie, Poznaniu, Szczecinie, Wrocławiu, Łodzi czy Trójmieście. W okresie wakacyjnym dodatkowo funkcjonują IGS Sezonowe skoncentrowane na wsparciu franczyzobiorców, prowadzących sklepy modułowe nad polskim morzem czy w miejscowościach turystycznych.

Dedykowana Platforma Rozwojowa

W tym roku Żabka uruchomiła nową Platformę Rozwojową, dzięki której współpracujący z nią przedsiębiorcy mogą poszerzać swoją wiedzę w sposób jeszcze bardziej przejrzysty i czytelny. Narzędzie oferuje w jednym miejscu nową jakość szkoleń i dodatkowe funkcje, jak chociażby SOS szkoleniowe, poprzez które każdy franczyzobiorca może skierować pytanie dotyczące np. miesięcznych rozliczeń czy wsparcia w zarządzaniu pracownikami, na które odpowiedzi udzielają Partnerzy ds. szkoleń. Platforma umożliwia również łatwy i szybki zapis na szkolenia wewnętrzne, dostęp do Wirtualnego sklepu 360° oraz Bazy Wiedzy, stanowiącej zbiór zasad nt. współpracy z siecią.

źródło: informacja prasowa

Przeczytaj także: Pierwszy pilotażowy sklep Żabki na stacji paliw