Przedsiębiorcy chcą prowadzić franczyzę

Franczyza

Przedsiębiorcy chcą prowadzić franczyzę

17 stycznia 2022

Co piąty Polak chciałby prowadzić własną firmę w modelu franczyzowym. Część z nich postrzega tę formę współpracy, jako pomysł na dobry biznes przy wsparciu większego, rozpoznawalnego podmiotu. Ok. 4% respondentów deklaruje zainwestowanie we franczyzę ponad 100 tys. złotych – tak wynika z raportu „Przedsiębiorczość po polsku. Jak zmienia się nasze podejście do pracy na własny rachunek?”, który otrzymaliśmy od firmy Havas PR Warsaw.

Z badania przeprowadzonego wśród osób w wieku od 25 do 50 lat wynika również, że prawie 32% respondentów ma bardzo dużą wiedzę na temat franczyzy, a 30% zna jej definicję. Blisko 35% przebadanych Polaków oceniło franczyzę pozytywnie. Co piąty z nich zadeklarował chęć prowadzenia własnej firmy w modelu franczyzowym. Przez znaczną część uczestników badania, franczyza postrzegana jest jako dobry pomysł na prowadzenie biznesu, przy wsparciu większego, rozpoznawalnego podmiotu.

Ponad połowa respondentów wskazywała handel jako branżę, w której rozważałaby biznes w systemie franczyzowym. Co ciekawe, około 4% badanych skłonna byłaby zainwestować we franczyzę powyżej 100 tys. złotych. Czy znasz definicję franczyzy? – na tak zadane pytanie aż 30% respondentów odpowiedziało pozytywnie. Blisko 32% z nich dodatkowo ma bardzo dużą wiedzę na temat tej formy współpracy między przedsiębiorcami. Raport ujawnił również, że większość badanych zetknęła się wcześniej z pojęciem franczyzy. Jedynie niecałe 11% ankietowanych przyznało, że nigdy nie miało styczności z tym terminem.

Ponad 25% badanych nie potwierdziło ani nie zaprzeczyło chęci skorzystania z licencji franczyzowej. W części przypadków wynika to z niepełnej wiedzy na temat franczyzy – takiej odpowiedzi udzieliło 26,8% osób. Ankietowani najbardziej docenili wsparcie prawne i finansowe, jakie zapewnia franczyzodawca – takiej odpowiedzi udzieliło blisko 60% respondentów. Na kolejnych miejscach znalazło się odpowiednio wsparcie franczyzodawcy na każdym etapie zarządzania firmą (56,4%), doradztwo (47,8%) oraz potencjalne szkolenia (47,3%). Badani najchętniej skorzystaliby z miękkiej formy prowadzenia działalności franczyzowej, która zapewnia przedsiębiorcom większą swobodę i samodzielność.

Badania pokazały, że w Polsce stale rośnie wiedza i zainteresowanie franczyzą. Z raportu wynika także, że przedsiębiorcy widzą jakie korzyści płyną z tego rodzaju działalności, a wybór franczyzy postrzegają jako dobry plan na rozwój zawodowy, wiążący się z mniejszym ryzykiem niepowodzenia biznesu. Jednak nadal dla części z badanych przeszkodą jest konieczność dostosowania się do z góry ustalonych standardów i zasad franczyzodawcy.

Jakich korzyści oczekują franczyzobiorcy? Raport pokazał, że najważniejsze są potencjalne zyski z inwestycji (39,5%) oraz atrakcyjna oferta finansowa ze strony franczyzodawcy (36,7%). Tuż za nimi plasuje się pomoc, jaką zapewnia franczyzodawca (33,9%).

Raport „Przedsiębiorczość po polsku. Jak zmienia się nasze podejście do pracy na własny rachunek? ” został przygotowany na zlecenie Grupy Muszkieterów przez Havas Media w październiku 2021 roku. Badanie zostało przeprowadzone na ogólnopolskim internetowym panelu badawczym na reprezentatywnej próbie osób w grupie wiekowej 25-50 lat (CAWI, N=1024).

Andrzej Maria Faliński – Badanie potwierdza wiedzę przedsiębiorców o zaletach franczyzy w konkurencyjnym i zróżnicowanym rynku. Przedsiębiorcy wiedzą, że pozwala ona połączyć zalety konkurencyjne małego sklepu z zaletami sieci handlowej, dającej wsparcie, dostęp do niższych cen, przewagi znanej marki. W Polsce, ekspansja największych powierzchni handlowych i siła oferty dyskontowej, nie zdołała wyeliminować sklepów rodzinnych. Znalazły one skuteczne formy konkurencji w sieciowych formatach convenience i zbliżonych, zintegrowanych franczyzowo lub w zbliżony doń sposób. Co więcej, operatorzy wielkich obiektów handlowych, w sytuacji ewidentnego kryzysu „krążowników rynku”, sięgnęli po powierzchnie mniejsze. Powstały firmy wieloformatowe, zatrzymując w ten sposób proces pogarszania się wyników finansowych. Franczyza okazała się nie tylko platformą zmiany biznesowej dla firm tradycyjnych, ale i pomocną strategią dla ich przeciwieństwa – firm prowadzących sieci wielkopowierzchniowych obiektów typu hipermarket. Wniosek: najbardziej korzystny model sektora handlu w Polsce dla MŚP w znaczącym stopniu ukształtowała ekspansja rowiązań franczyzowych, co zachowało substancję i wartości handlu
tradycyjnego.

oprac. red.