IERiGŻ szacuje wyniki branży mięsnej w 2018 r.

Aktualności

IERiGŻ szacuje wyniki branży mięsnej w 2018 r.

Branża mięsna może w 2018 r. wypracować 2 mld zł zysku netto, produkcja sprzedana branży wyniesie 56-57 mld zł, notując wzrost o 2-3% w stosunku rocznym – prognozuje Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

Dobre wyniki produkcyjno-finansowe firm przemysłu mięsnego w I półroczu, wskazują, że w 2018 r. branża może wypracować ponad 2 mld zł zysku netto, co byłoby rekordowym wynikiem. Kondycja ekonomiczno-finansowa firm przemysłu mięsnego jest bezpieczna i nie stwarza zagrożenia dla rozwoju sektora.

Źródło: Biznes PAP

Foto: Pixabay