GUS: zbiory zbóż i warzyw na minusie, owoców na plusie

Aktualności

GUS: zbiory zbóż i warzyw na minusie, owoców na plusie

01 października 2018

  • #artykuły rolno-spożywcze
  • #Gus
  • #produkty rolne

Zbiory zbóż ogółem ocenia się na 26,7 mln t, czyli o około 16% mniej od zbiorów ubiegłorocznych. Jeszcze większe spadki, sięgające 20%, zanotowano w przypadku rzepaku i rzepiku. Zbiory owoców z drzew i krzewów będą z kolei rekordowo wysokie, wzrosną odpowiednio o 65% i 20%.

Bardzo wysokie temperatury powietrza w maju i czerwcu, przy niewielkich opadach deszczu doprowadziły do nadmiernego przesuszenia wierzchniej warstwy gruntu i szybkiego dojrzewania zbóż, ograniczając jednocześnie ich potencjał produkcyjny. Żniwa (głównie jęczmienia ozimego) rozpoczęto już w trzeciej dekadzie czerwca, zostały one jednak przerwane wskutek opadów deszczu, które miejscami ulewne i połączone z silnym wiatrem powodowały wyleganie łanów zbóż oraz pogorszenie jakości ziarna. Prace żniwne powszechnie prowadzono w trzeciej dekadzie lipca i pierwszej dekadzie sierpnia. Ciepła, słoneczna i na ogół bezdeszczowa pogoda w sierpniu sprzyjała przeprowadzaniu żniw.  Zbiory zbóż ogółem ocenia się na ok. 26,7 mln t, tj. o 5,3 mln t (o 16%) mniej w porównaniu do zbiorów ubiegłorocznych.

Przyspieszone dojrzewanie rzepaku i rzepiku przebiegało w warunkach znacznego przesuszenia gleby. Ocenia się, że powierzchnia uprawy rzepaku i rzepiku w bieżącym roku zmniejszyła się w porównaniu do roku ubiegłego o około 8% i wyniosła ponad 0,8 mln ha. Zbiory rzepaku i rzepiku oszacowano na ok. 2,2 mln t, tj. o około 20% mniej od ubiegłorocznych.

Powierzchnię uprawy ziemniaków szacuje się na 0,3 mln ha. Zbiory ziemniaków szacuje się na ok. 7,4 mln t tj. mniej od zbiorów ubiegłorocznych o 19%.

Szacuje się, że powierzchnia uprawy buraków cukrowych będzie większa od ubiegłorocznej o ok. 1% i wyniesie ponad 0,2 mln ha. Zbiory buraków cukrowych ocenia się na ok. 14,3 mln t tj. o 9% mniej od uzyskanych w 2017 r.

Sezon 2018 był dla uprawy warzyw gruntowych szczególnie trudny, z uwagi na suszę, jaka była notowana już od wiosny. Od czasu wstępnego szacunku do początku września warunki wegetacji warzyw gruntowych ulegały dalszemu pogorszaniu. W trzeciej dekadzie lipca i w sierpniu brak opadów deszczu i wysokie temperatury w wielu rejonach kraju pogłębiły stan suszy. Na obecnym etapie łączną produkcję warzyw gruntowych (wczesnych i późnych) szacuje się na niespełna 4,2 mln t, tj. na poziomie nieco niższym niż przewidywany w pierwszym szacunku i o około 9% mniejszym od ubiegłorocznego.

W porównaniu do roku ubiegłego przewidywane jest zmniejszenie produkcji wszystkich podstawowych gatunków warzyw gruntowych, wśród nich największy spadek produkcji (o około 14%) szacuje się dla cebuli, która najdotkliwiej odczuła skutki suszy. Produkcję cebuli ocenia się na poziomie 575 tys. t. W porównaniu do roku 2017 przewiduje się ponad 10% spadek w produkcji warzyw korzeniowych (marchwi i buraków ćwikłowych). Zbiory marchwi zostały oszacowane na ok. 740 tys. t, natomiast buraków na ponad 300 tys. t. Zmniejszenie zbiorów zanotowano także dla kapusty i kalafiorów. Najmniejszy spadek plonowania notuje się natomiast dla warzyw ciepłolubnych, zwłaszcza pomidorów. Produkcję pomidorów gruntowych przewiduje się w wysokości 250 tys. t, a ogórków – 240 tys. t. Łączną produkcję pozostałych gatunków warzyw gruntowych szacuje się na około 900 tys. t, tj. na poziomie o ok. 10% niższym od bardzo wysokiego ubiegłorocznego.

Rok 2018 jest dla produkcji sadowniczej rokiem wyjątkowo obfitego plonowania większości gatunków. Pomimo przedłużającego się okresu suszy, niedobory wilgoci w glebie nie spowodowały znaczących strat w owocowaniu drzew i krzewów. Produkcję owoców z drzew ocenia się na poziomie wyższym niż prognozowany w pierwszym szacunku, tj. na blisko 4,4 mln t, przy czym zbiory z sadów jabłoniowych zostały obecnie ocenione na ok. 3,9 mln t (tj. o blisko 60% więcej od bardzo niskiej produkcji roku poprzedniego). Produkcję gruszek w sadach szacuje się na ponad 85 tys. t (tj. o ok. 55% więcej niż w poprzednim sezonie), natomiast zbiory śliwek ocenia się obecnie na przeszło 120 tys. t (tj. ponad dwa razy więcej niż w roku ubiegłym). Tegoroczne zbiory wiśni zostały ocenione na ponad 200 tys. t, tj. na poziomie blisko trzykrotnie wyższym niż w 2017 r. W bieżącym roku odnotowano rekordową produkcję czereśni, ich zbiory zostały ocenione na ok. 60 tys. t (tj. trzy razy więcej niż w poprzednim roku). Zbiory pozostałych gatunków owoców z drzew łącznie (brzoskwiń, moreli i orzechów włoskich) są obecnie oceniane na ok. 21 tys. t (tj. o ponad dwa razy więcej od bardzo słabej produkcji 2017 r.).

Produkcja owoców z krzewów owocowych w sadach i plantacji jagodowych oceniona została na blisko 0,6 mln t, tj. o ok. 20% więcej niż w roku poprzednim. Najmniejszą dynamikę wzrostu w porównaniu do poprzedniego sezonu zanotowano dla zbiorów truskawek (wzrost o niespełna 10%). Produkcja truskawek została oszacowana na niespełna 195 tys. t. Zbiory malin szacuje się na poziomie nie przekraczającym 120 tys. t. Produkcję porzeczek ogółem (czarnych i kolorowych łącznie) ocenia się na ok. 170 tys. t, tj. o ok. 30% więcej od zbiorów ubiegłorocznych. Zbiory agrestu oszacowano na blisko 12 tys. t, notując wzrost produkcji owoców tego gatunku w porównaniu do roku poprzedniego o ok. 25%. Produkcja owoców z pozostałych gatunków krzewów owocowych i plantacji jagodowych uprawianych w sadach została oceniona na ok. 95 tys. t, tj. o ponad jedną czwartą więcej niż w 2017 r. i znacznie więcej od średniej z lat 2011-2015. W bieżącym roku bardzo wysoko oceniono plonowanie aronii. W ostatnich latach coraz większego znaczenia nabierają również nasadzenia nowych gatunków, takich jak np. jagoda kamczacka.

Foto: iStock.com