“Firmy franczyzowe potrzebują swojej reprezentacji”

Franczyza

“Firmy franczyzowe potrzebują swojej reprezentacji”

23 września 2020

Z Pawłem Traczem, nowo mianowanym Przewodniczącym Zespołu Roboczego ds. Franczyzy przy Rzeczniku MŚP rozmawiamy o celach prowadzonego przez niego zespołu oraz wyzwaniach, jakie przed nim stoją.

Nikodem Pankowiak: Jaki jest główny powód utworzeniu Zespołu Roboczego ds. Franczyzy przy Rzeczniku MŚP? Dlaczego właśnie teraz zdecydowano o jego powstaniu?

Paweł Tracz: Powstanie zespołu związane jest z problematyką dotyczącą franczyzy, która jest zgłaszana do Rzecznika MSP, a także z faktu, że rynek franczyzy obejmuje ponad 300 firm działających w systemie franczyzowym i ponad 81 tys. podmiotów współpracujących. Tak duża liczba firm i szeroki obszar działania potrzebuje reprezentacji w postaci Zespołu ds. Franczyzy

Z jednej strony w zespole znalazło się miejsce dla Polskiego Stowarzyszenia Mikroprzedsiębiorców i Franczyzobiorców, którego jest Pan reprezentantem, z drugiej strony mamy tam tak duże i znane organizacje jak BCC czy Konfederacja Lewiatan. Inne cele i problemy mogą mieć przedstawiciele świata gastronomii czy aptek, a inne handlu? Czy tak zróżnicowane podmioty, reprezentujące także różne interesy, mogą znaleźć jakieś punkty wspólne?

Celem działania Zespołu jest znalezienie wspólnych celów i stworzenie płaszczyzny do dialogu pomiędzy podmiotami reprezentującymi rynek franczyzy. Po raz pierwszy Stowarzyszenie PSMiF reprezentujące małe firmy i franczyzobiorców, jak również organizacje reprezentujące franczyzodawców, jak PIH, POF, PharmaNET oraz biznes w postaci BCC czy Lewiatan nawiązały dialog i prowadzą rozmowy, które pozwolą udoskonalić działanie rynku franczyzy w Polsce.

Jakie największe wyzwania, które powinny stać się głównym obszarem działania zespołu, stoją obecnie przed franczyzą w Polsce?

Stworzenie Kodeksu Dobrych Praktyk Franczyzy oraz działalność edukacyjna, która zwiększy wiedzę o franczyzie.

A jaki cel jest najważniejszy dla Pana  osobiście? Co chciałby Pan osiągnąć jako przewodniczący Zespołu?

Moim celem jest skuteczne działanie – zdefiniowanie wyzwań, konsultacje z uczestnikami rynku franczyzy i stworzenie płaszczyzny porozumienia, dzięki której znajdziemy optymalne rozwiązania.

Kierowany przez Pana zespół planuje stworzyć Kodeks dobrych praktyk w zakresie współpracy franczyzodawców z franczyzobiorcami. Dlaczego taki dokument jest w ogóle potrzebny? Czy wciąż zdarza się wiele nadużyć w relacjach między nimi?

Kodeks Dobrych Praktyk ma być zbiorem zasad dobrej współpracy między franczyzobiorcami a franczyzodawcami, które zwiększą bezpieczeństwo działania rynku franczyzy oraz ułatwią zrozumienie biznesu w modelu franczyzowym dla wszystkich podmiotów z nim związanych.

Jakie problemy i utrudnienia we współpracy z sieciami najczęściej zgłaszają mikro- i mali przedsiębiorcy działający we franczyzie?

Problematyka jest bardzo różnorodna, obecnie rozpoznajemy i definiujemy najbardziej istotne kwestie. Kluczowe dla ich rozwiązania będą działania informacyjne i edukujące, czym jest franczyza,  a zapisy Kodeksu będą odpowiedzią na problematyczne obszary.

Jak widzi Pan przyszłość franczyzy w handlu FMCG w naszym kraju? Czy na rynku będą pojawiały się kolejne formaty, czy raczej będzie na nim dochodziło do konsolidacji?

W obecnej rzeczywistości model franczyzowy okazał się bezpiecznym i stabilnym pomysłem na prowadzenie biznesu. Dla franczyzobiorców dostęp do nowoczesnych rozwiązań i szybka adaptacja do zmian rynkowych jakie daje franczyza, ogranicza ryzyko prowadzenia działalności. Myślę, że konsolidacja nadal będzie postępowała, a współpraca z sieciami franczyzowymi będzie coraz bardziej poszukiwaną formą prowadzenia działalności.