Ceny wieprzowiny powrócą do trendu wzrostowego

Aktualności

Ceny wieprzowiny powrócą do trendu wzrostowego

Zgodnie z oceną ekspertów Credit Agricole przedstawioną w końcu marca 2020 r., pandemia COVID-19 poprzez zerwane łańcuchy dostaw doprowadziła do nadpodaży wieprzowiny w regionach nadwyżkowych i spadku cen. Analitycy uważają, że jest to sytuacja przejściowa i wraz ze stopniowym znoszeniem ograniczeń administracyjnych i udrażnianiem kanałów dystrybucji ceny skupu trzody chlewnej powrócą do trendu wzrostowego. Wsparcie dla takiej oceny stanowi pogłębiający się deficyt mięsa wieprzowego w Chinach, który przewyższa możliwości produkcyjne największych światowych eksporterów wieprzowiny (UE, USA, Brazylia).

W okresie I-II 2020 r. wartość polskiego eksportu wieprzowiny (żywca, mięsa oraz przetworów) zmniejszyła się o 0,7% r/r wobec wzrostu o 2% w analogicznym okresie 2019 r. Na nieznaczne zmniejszenie polskiego eksportu wieprzowiny złożyły się wyraźnie niższy wolumen sprzedaży przy jednoczesnym znaczącym wzroście cen uzyskiwanych przez eksporterów. Warto zwrócić uwagę, że dane te nie uwzględniają jeszcze wpływu pandemii. Czynnikiem istotnie ograniczającym polski eksport wieprzowiny pozostaje rozprzestrzeniający się w Polsce ASF. Cena skupu żywca wyniosła w kwietniu 6,08 zł/kg (+6,3% r/r), a cena pasz dla świń 1,48 zł/kg (-0,9% r/r). W rezultacie relacja cen żywiec/pasza ukształtowała się w kwietniu na poziomie 4,12 wobec 3,84 przed rokiem, wskazując na dalszą poprawę opłacalności produkcji. Po uwzględnieniu czynników globalnych oraz krajowych prognozujemy, że cena skupu żywca wieprzowego w Polsce na koniec 2020 r. wyniesie ok. 6,10 zł/kg oraz 5,50 zł/kg na koniec 2021 r.

W ostatnich miesiącach doszło do silnego spadku cen skupu bydła, który wynikał z problemów z eksportem mięsa spowodowanych pandemią COVID-19. Negatywna dla polskiego eksportu była jego struktura, gdzie wśród głównych importerów polskiej wołowiny znajdują się kraje o największej liczbie zakażeń (Włochy, Hiszpania, Wielka Brytania). Co więcej, popyt na wołowinę został szczególnie silnie dotknięty skutkami pandemii ze względu na jego wysoką elastyczność dochodową, jak również wysoki udział kanału HoReCa (hotele, restauracje, kawiarnie) w spożyciu tego gatunku mięsa. Z tego powodu eksperci Credit Agricole uważają, że odbudowa popytu na wołowinę będzie powolna w porównaniu do innych gatunków mięsa.

W okresie I-II 2020 r. wartość polskiego eksportu wołowiny (żywca, mięsa oraz przetworów) zwiększyła się o 14,6% r/r wobec spadku o 5,2% w analogicznym okresie 2019 r. Warto zwrócić uwagę, że dane te nie uwzględniają jeszcze wpływu pandemii. Cena skupu bydła zmniejszyła się w kwietniu do 6,12 zł/kg (-5,7% r/r), podczas gdy cena pasz dla bydła wyniosła 1,59 zł/kg (+2,4% r/r). W rezultacie relacja cen żywiec/pasza ukształtowała się na poziomie 3,88 wobec 4,06 przed rokiem, sygnalizując wyraźne pogorszenie opłacalności produkcji w ujęciu rocznym. Uwzględniając sytuację na unijnym i krajowym rynku wołowiny oczekujemy, że cena skupu bydła w Polsce na koniec 2020 r. wyniesie ok. 6,25 zł/kg oraz 6,50 zł/kg na koniec 2021 r. Głównym czynnikiem ryzyka dla tej prognozy jest dalszy przebieg pandemii COVID-19.

Źródło: AgroMapa Credit Agricole

Foto: bigstockphoto.com