Ceny produktów rolnych w 2018 r.

Aktualności

Ceny produktów rolnych w 2018 r.

W bieżącym roku obserwowano wzrost cen większości produktów spożywczych. Jak będzie wyglądała sytuacja w 2018 roku? Czy tegoroczne wzrosty będą nadal kontynuowane w nadchodzącym roku? Analizę cen produktów rolnych przygotowali eksperci z PKO BP.

Światowe zapasy pszenicy na koniec sez. 2017/18 prognozowane są na rekordowym poziomie 268 mln t – wyższym o 5,1 proc. rok do roku. Stwarza to podstawy do oczekiwania słabego sezonowego wzrostu cen tego zboża w pierwszej części 2018 r. Ceny w Polsce będą dostosowywać się do poziomów w UE i na świecie – można przeczytać z raporcie Agro Nawigator przygotowanym przez PKP BP

Spadać będzie z kolei cena mleka: Oczekiwane przyspieszenie wzrostu światowej produkcji mleka będzie czynnikiem oddziałującym na spadki jego cen w 2018 r. Wg prognoz USDA produkcja mleka u głównych światowych eksporterów w 2018 r. wzrośnie o 1,1 proc. rok do roku. O ile w pierwszym kwartale 2018 r. ceny mleka będą prawdopodobnie wyższe r/r, to w kolejnych kwartałach możemy obserwować spadki. Przeciętna cena mleka w całym 2018 r. może być niższa o 3-5% r/r.

W przypadku masła nie przewiduje się znaczących różnić: Wg prognoz USDA, światowa produkcja masła w 2018 r. będzie wzrastać wciąż wolniej niż jego konsumpcja, co będzie sprzyjać utrzymywaniu wysokiego poziomu jego cen.

Sytuacja na rynku mięsa spowodować może zmniejszenie wzrostów cen wołowiny: Czynnikiem wpływającym na spadki może być perspektywa wprowadzenia zakazu uboju rytualnego w kraju, która już w drugiej połowie grudnia 2017 r. osłabiła wzrosty cen wołowiny, powodując zwiększenie ilości żywca jaka trafiła na rynek.

Prognozowane, niższe ceny owoców i warzyw związane będą z lepszymi zborami: Założenie powrotu zbiorów do średniej wieloletniej oznaczać może znaczące obniżki cen w drugiej połowie 2018 r., po wyraźnych wzrostach w drugiej części 2017 r.

Źródło: Agro Nawigator PKO PB

Foto: Pixabay