Cena mleka stabilna mimo suszy w Nowej Zelandii

Aktualności

Cena mleka stabilna mimo suszy w Nowej Zelandii

03 kwietnia 2018

Od II poł. września 2017 r. światowy rynek mleka wszedł w spadkową fazę cyklu, co znalazło odzwierciedlenie w obniżeniu cen produktów mlecznych, w szczególności masła. Od początku br. obserwuje się jednak nieznaczny wzrost cen produktów mlecznych, co związane jest z obawami co do perspektyw produkcji mleka w Nowej Zelandii, w której w ostatnich miesiącach utrzymuje się susza.

Obniżenie produkcji mleka w Nowej Zelandii nie doprowadzi do trwałego odwrócenia trendu spadkowego cen produktów mlecznych. W Nowej Zelandii sezon 2017/2018 stopniowo dobiega końca, stąd ewentualne dalsze utrzymywanie się niekorzystnych warunków pogodowych będzie miało coraz mniejsze znaczenie dla produkcji mleka w całym sezonie. W kolejnych miesiącach uwaga rynku koncentrować będzie się na skupie mleka w UE, w której w maju przypada sezonowy szczyt produkcji. Silny wzrost skupu mleka pod koniec 2017 r. w połączeniu z odbudową pogłowia krów w części krajów UE pozwala oczekiwać kontynuacji silnego wzrostu unijnych dostaw mleka również w 2018 r. Dobre perspektywy produkcji mleka utrzymują się również wśród pozostałych największych światowych eksporterów produktów mlecznych: w USA, Australii oraz Argentynie.

Wolumen chińskiego importu produktów mlecznych w całym 2017 r. zwiększył się o 12,9% wobec wzrostu o 20,4% w 2016 r. Dane wskazują tym samym na wyraźne obniżenie tempa wzrostu chińskiego popytu na produkty mleczne w 2017 r.

Uwzględniając perspektywy sytuacji popytowo-podażowej na światowym rynku mleka przewiedzieć można, że pozostanie on w spadkowej fazie cyklu do II kw. 2019 r. Głównymi czynnikami ryzyka dla tego scenariusza na światowym rynku mleka są warunki agrometeorologiczne wśród największych eksporterów produktów mlecznych na świecie, poziom zapasów interwencyjnych OMP zgromadzonych w ostatnich latach przez Komisję Europejską, a także popyt w Chinach, który charakteryzuje się dużym udziałem czynnika spekulacyjnego. W efekcie, uwzględniając ten scenariusz dla światowego rynku mleka oraz krajowy wzorzec sezonowości, ekspercie banku Credit Agricole prognozują, że na koniec 2018 r. cena skupu mleka w Polsce wyniesie ok. 130 zł/hl.

Źródło: Agromapa banku Credit Agricole

Foto: Pixabay