Trwa stabilizacja sytuacji na światowym rynku mleka

Aktualności

Trwa stabilizacja sytuacji na światowym rynku mleka

11 grudnia 2019

  • #branża mleczarska
  • #cena mleka

W ostatnich kwartałach mamy do czynienia ze stabilizacją sytuacji na unijnym rynku mleka. Z jednej strony utrzymuje się spadek cen masła, z drugiej strony obserwuje się wyraźny wzrost ceny odtłuszczonego mleka w proszku (OMP), podczas gdy ceny serów pozostają w trendzie bocznym. W efekcie wyraźnie zmniejszyła się dysproporcja cenowa na rynku tłuszczu mlecznego i białka, odzwierciedlana przez różnicę pomiędzy cenami masła a cenami OMP. Obecnie wynosi ona ok. 115 EUR/100 kg wobec 481 EUR/100 kg we wrześniu 2017 r., co jest poziomem zbliżonym do jej średniej wieloletniej z okresu 2001-2016 (ok. 100 EUR/100 kg). Stanowi to wsparcie dla scenariusza, zgodnie z którym obserwowane w ostatnich latach bardzo wysokie ceny tłuszczu mlecznego względem białka były zjawiskiem przejściowym.

Analitycy Credit Agricole podtrzymują ocenę, zgodnie z którą światowy rynek mleka znajduje się w spadkowej fazie cyklu. Jej przebieg jest jednak o wiele bardziej łagodny niż w przypadku poprzednich cykli na rynku mleka. W znacznym stopniu wynika to z wystąpienia niekorzystnych warunków agrometeorologicznych, które ograniczyły podaż mleka wśród największych eksporterów produktów mlecznych na świecie, co w ostatnich kwartałach osłabiło negatywny efekt spowolnienia światowego popytu na ceny produktów mlecznych. Wzrost produkcji mleka w Nowej Zelandii okazał się słabszy od oczekiwań, co dodatkowo hamuje spadek cen. W konsekwencji eksperci uważają, że znaczące zmiany cenowe na rynku mleka może przynieść dopiero nowy sezon w UE. Przy założeniu, że warunki agrometeorologiczne w 2020 r. nie będą znacząco odbiegać od średniej wieloletniej oczekuje się wyraźnego wzrostu dostaw mleka w UE w ujęciu rocznym. W połączeniu ze spowolnieniem światowego popytu na produkty mleczne będzie on oddziaływał w kierunku spadku ich cen.

Realizuje się scenariusz, zgodnie z którym znaczące straty w pogłowiu świń w Chinach związane z ASF będą ograniczały popyt na serwatkę wykorzystywaną w paszach, oddziałując w kierunku obniżenia jej ceny. Eksperci uważają, że spadek cen serwatki utrzyma się w kolejnych miesiącach. W średnim okresie ASF będzie mieć jednak pozytywny wpływ na popyt na produkty mleczne, ponieważ w warunkach deficytu mięsa i jego wysokich cen konsumenci z Azji Południowo-Wschodniej będą szukać alternatywnych źródeł białka.

Uwzględniając przedstawione wyżej perspektywy kształtowania się popytu i podaży na globalnym rynku mleka analitycy Credit Agricole prognozują, że spadek światowych cen produktów mlecznych przyspieszy w II kw. 2020 r. i utrzyma się przynajmniej do końca 2020 r. Głównymi czynnikami ryzyka dla tego scenariusza są warunki agrometeorologiczne wśród największych światowych eksporterów produktów mlecznych (w szczególności w UE). W efekcie, prognozuje się, że po uwzględnieniu efektów sezonowych na koniec 2019 r. cena skupu mleka w Polsce wyniesie ok. 135 zł/hl, a na koniec 2020 r. ok. 130 zł/hl.

Źródło: AgroMapa Credit Agricole Bank Polska

Foto: Pixabay