Spadki cen mleka

Aktualności

Spadki cen mleka

13 lipca 2020

  • #branża mleczarska
  • #cena mleka

Z danych KE wynika, że produkcja mleka w UE-27 w kwietniu spowolniła do 0,9% rok do roku po wzrostach w I kwartale 2020 r. o 2,9%. Największy wpływ na spadki dynamiki miało zmniejszenie produkcji we Francji (-0,7% rok do roku vs +2,4% rok do roku w I kwartale 2020 r.), które mogło wynikać z dobrowolnego ograniczania produkcji mleka w tym kraju, będącego konsekwencją pogorszenia sytuacji na rynku mleka z powodu COVID-19. Wzrost w warunkach zmniejszonego popytu na produkty mleczarskie pogłębia spadki cen na rynku mleka. Z danych KE wynika, że przeciętna cena skupu mleka w EU-27 w maju zmalała o 3,4% rok do roku po spadku w kwietniu o 3,1% rok do roku.

Dane KE potwierdzają potencjalny kierunek zmian produkcji w sektorze mleczarskim, tj. większej produkcji artykułów o dłuższym okresie trwałości. W kwietniu unijna produkcja odtłuszczonego mleka w proszku wzrosła o 5,1% rok do roku po wzroście o 0,3% rok do roku w I kwartale 2020 r., a produkcja masła zwiększyła się o 2,9% rok do roku (-0,1% r/r w 1q20). Spadła natomiast produkcja serów (-2,8% r/r vs +2,8% r/r w 1q20), która w sposób istotny została dotknięta przez pandemię koronawirusa z uwagi na zmniejszony popyt w gastronomii.

Zdaniem analityków PKO Banku Polskiego mimo odmrażania kanału HoReCa, popyt na rynku UE będzie prawdopodobnie utrzymywał się na poziomie poniżej „normalnego” w najbliższych miesiącach, co w połączeniu z negatywnymi następstwami COVID-19 dla konsumentów (wzrost bezrobocia, spadek dochodów rozporządzalnych) może oddziaływać hamująco na popyt na sery na rynku UE. W przypadku Polski, może odbić się to negatywnie na sprzedaży serów mozzarella i cheddar, mających znaczący udział w strukturze eksportu. Z danych MRiRW wynika, że polski eksport serów i twarogów w kwietniu 2020 r. odnotował największy spadek (w ujęciu wartościowym) spośród głównych grup produktów mleczarskich i dotyczył głównie rynku UE (spadek o ok. 30% r/r).

Źródło: Agro Nawigator PKO Banku Polskiego

Foto: Pixabay