Cebula rekordowo droga

Aktualności

Cebula rekordowo droga

Cebula jest warzywem o największej dynamice wzrostu cen w 2018 r. Podwyżki widoczne są również w skupach do przetwórstwa. W październiku 2018 r. cena skupu cebuli obranej wyniosła 1,59 zł/kg, tj. więcej o 123% rok do roku. Na wzrosty cen przekłada się znaczący niedobór cebuli w Polsce, ale też w całej Unii Europejskiej – zaznaczają eksperci PKO BP. 

Według przedwynikowego szacunku GUS, zbiory tego warzywa w Polsce mogą być niższe o 14% w stosunku rocznym wynosząc 575 tys. t. Będzie to najsilniejszy spadek wśród głównych warzyw gruntowych w tym roku, choć zbiory nie będą rekordowo niskie. Biorąc pod uwagę ostanie dziesięciolecie, niższy poziom odnotowano w 2013 r. i 2015 r.

Istotna jest również mniejsza podaż w innych krajach europejskich. Zbiory cebuli w Holandii, która jest największym producentem i eksporterem w skali kontynentu mogą być w 2018 r. niższe o ok. 30%, głównie z uwagi na skrajnie wysokie temperatury latem i długotrwałą suszę. Presję na ceny wywiera także mniejsza produkcja w Niemczech  oraz Francji.

Holandia i Niemcy należą do najważniejszych rynków zbytu dla polskiej cebuli, dlatego wraz z malejącym poziomem zapasów w tych krajach, presja na wzrosty cen może się zwiększać. Cebula z udziałem 27%, w 2017 r., dominuje w krajowym eksporcie warzyw świeżych. W kierunku spadków cen cebuli może oddziaływać natomiast zwiększona jej podaż z Ukrainy.

Silne wzrosty cen cebuli świeżej w krajach UE pociągnęły za sobą podwyżki cen przetworów. Rekordowo wysokie są ceny polskiej cebuli mrożonej. Według IEG Vu pod koniec października br. osiągnęły poziom 0,80 EUR/kg (2,5-krotnie wyższy niż rok wcześniej).

Foto: Pixabay