Światowe zapasy zbóż pozostają wysokie

Gospodarka

Światowe zapasy zbóż pozostają wysokie

30 marca 2020

  • #artykuły rolno-spożywcze
  • #zboże

Zgodnie z prognozą IGC (International Grains Council) światowa produkcja zbóż w sezonie 2019/2020 zwiększy się do 2172,1 mln t wobec 2141,6 mln t w sezonie 2018/2019 (+1,4%). Na nieznaczny wzrost zbiorów złożą się wyższa produkcja pszenicy (+4,1%) i jęczmienia (+11,5%) oraz niższa produkcja kukurydzy (-1,5%). Wyższe zbiory pszenicy i jęczmienia będą przede wszystkim efektem wzrostu produkcji w UE, w której w poprzednim sezonie wystąpiły znaczące straty związane z suszą. Z kolei spadek produkcji kukurydzy będzie wynikał głównie z jej wyraźnie niższych zbiorów w USA będących skutkiem niekorzystnych warunków agrometeorologicznych, zarówno podczas zasiewów jak i żniw.

Zgodnie z prognozą IGC światowa konsumpcja zbóż w sezonie 2019/2020 zwiększy się do 2193,1 mln t wobec 2166 mln t (+1,3%). Wzrost spożycia oczekiwany jest w przypadku pszenicy (+1,9%), kukurydzy (+0,4%) i jęczmienia (+6,8%). W ujęciu geograficznym głównym źródłem wzrostu światowego spożycia zbóż będą Chiny oraz Indie.

Ze względu na wyższe spożycie zbóż od ich produkcji, w sezonie 2019/2020 dojdzie do dalszego spadku ich światowych zapasów, które na koniec sezonu 2019/2020 wyniosą 603,6 mln t wobec 624,6 mln t w sezonie 2018/2019, co będzie ich najniższym poziomem od sezonu 2015/2016. W efekcie współczynnik zapasy/spożycie spadnie do 27,5% wobec 28,8% i osiągnie najniższą wartość od sezonu 2014/2015. Nadal pozostanie on jednak na relatywnie wysokim poziomie ograniczając przestrzeń do silnego wzrostu cen. Dla porównania, w sezonie 2012/2013, czyli w ostatnim okresie bardzo wysokich cen zbóż, współczynnik ten wynosił 22,8%. Warto jednak zwrócić uwagę na duże zróżnicowanie sytuacji popytowo-podażowej w przypadku poszczególnych gatunków zbóż. Podczas gdy na rynku pszenicy i jęczmienia współczynnik zapasy/spożycie kształtuje się na wysokim na tle historycznym poziomie, w przypadku kukurydzy jest on najniższy od sezonu 2012/2013.

Ostatnie tygodnie przyniosły wyraźne spadki cen zbóż na światowych giełdach. Lokalnie czynnikiem negatywnym dla cen skupu zbóż mogą być problemy logistyczne polskich eksporterów przewidują eksperci Credit Agricole. Przeciwny wpływ będzie miał odnotowany ostatnio silny wzrostu kursu EUR/PLN. Uwzględniając bieżącą sytuację popytowo-podażową na rynku zbóż oraz perspektywy jej kształtowania się w najbliższych miesiącach analitycy uważają, że przestrzeń do wzrostu cen jest ograniczona. W ich ocenie ewentualny wzrost cen nastąpi nie wcześniej niż na przełomie II i III kw. Głównym czynnikiem ryzyka dla takiej oceny jest dalszy przebieg epidemii COVID-19.

Uwzględniając sytuację popytowo-podażową na globalnym rynku zbóż oraz rozprzestrzeniającą się epidemię COVID-19 prognozuje się, że ceny pszenicy i kukurydzy w Polsce wyniosą odpowiednio ok. 68 zł/dt i 61 zł/dt na koniec 2020 r. oraz ok. 70 zł/dt i 63 zł/dt na koniec 2020 r. Głównym czynnikiem ryzyka dla tej prognoz są warunki agrometeorologiczne wśród największych światowych producentów zbóż, a także dalszy przebieg epidemii COVID-19.

Źródło: AgroMapa Credit Agricole Bank Polska

Foto: Pixabay