Jesteś tutaj

Advertisement

Raport Zrównoważonego Rozwoju Carlsberg Polska

Redukcja zużycia energii elektrycznej na poziomie 40 proc. rocznie w Browarze Kasztelan, dotarcie do 3,5 mln osób z komunikacją nt. odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu, blisko 1500 godzin przepracowanych społecznie – to tylko niektóre dane i efekty działań podjętych przez Carlsberg Polska w 2016 r. Ich podsumowanie prezentuje pierwszy Raport Zrównoważonego Rozwoju.

– W Carlsberg Polska realizuje się strategię zrównoważonego rozwoju opierając działania na mocnych fundamentach: dbałości o pracowników, konsumentów, społeczności lokalne i środowisko – powiedział Tomasz Bławat, Prezes Zarządu Carlsberg Polska, po czym dodał – Wierzę, że jedynie zrównoważony rozwój firmy może przynosić długofalowe korzyści wszystkim stronom.

Ograniczenie emisji CO2, zużycia energii oraz wody traktowane są w Grupie Carlsberg priorytetowo. Dzięki modernizacjom przeprowadzonym na przykład w Browarze Kasztelan w ciągu ostatnich 5 lat zmniejszono roczne zużycie energii elektrycznej o 40 proc, zaś energii cieplnej o 20 proc. Z kolei w brzeskim Browarze Okocim zainwestowano ponad 10 mln zł w modernizację oczyszczalni ścieków, co pozwoli spełniać najnowsze normy środowiskowe.

Pracownicy firmy regularnie biorą udział w akcjach i szkoleniach dotyczących bezpieczeństwa w różnych obszarach pracy. Dzięki podejmowanym działaniom zdecydowanie zmniejszono liczbę wypadków ze zwolnieniem lekarskim. W Browarze Kasztelan z 7 w roku 2015 do 1 w roku 2016 r. Zaś w Browarze Bosman z 5 w 2015 r. do 2 w 2016 r.

Bardzo ważnym elementem działań edukacyjnych prowadzonych przez Grupę Carlsberg jest podnoszenie świadomości na temat odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu.  W firma podejmuje samodzielne inicjatywy w tym zakresie, jak i współpracuje na tym polu z innymi producentami piwa w ramach Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego „Browary Polskie”. Współpraca zaowocowała m.in. stworzeniem specjalnej platformy na odpowiedzialnysprzedawca.pl, gdzie ze szkoleń bezpłatnie skorzystało już ponad 10 tys. sprzedawców. W sumie, dzięki podejmowanym aktywnościom, Carlsberg wspólnie ze Związkiem „Browary Polskie” dotarł z komunikacją nt. odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu do ok. 3,5 mln osób.

Kategoria: 

Podobne artykuły

Carlsberg Polska po raz kolejny angażuje się w ogólnopolską sztafetę charytatywną Business Run. Firmę reprezentować będzie 12 drużyn – wolontariuszy z różnych części Polski, którzy pobiegną, by wspierać osoby z niepełnosprawnością ruchową.

20 września w 8 miastach Polski odbyła się V edycja EKOakcji organizowanej przez Carlsberg Polska i Tesco Polska, dedykowana szklanym butelkom bezzwrotnym i zwrotnym pod hasłem „Zdałeś? Odbierz nagrodę”. W ogólnopolskiej akcji społecznej zebrano łącznie blisko 11 ton opakowań, w tym 5 ton butelek zwrotnych i 5,5 tony bezzwrotnych.

X