Raport Zrównoważonego Rozwoju Carlsberg Polska za 2018 r.

Aktualności

Raport Zrównoważonego Rozwoju Carlsberg Polska za 2018 r.

07 czerwca 2019

  • #Raport Zrównoważonego Rozwoju Carlsberg Polska

Redukcja śladu węglowego o ponad 5%, dotarcie do ponad 6 mln osób z przekazem społecznym, spadek liczby wypadków – to niektóre dane ujęte w Raporcie Zrównoważonego Rozwoju Carlsberg Polska za 2018 r.

– Raport, gromadząc informacje i dane w jednym miejscu,  pozwala nam ocenić stopień zaawansowania  prac i ich rezultaty w zakresie realizacji celów strategii Together Towards ZERO. Stanowi dla nas podsumowanie dokonań i pomaga w planowaniu działań na kolejne lata. Zgodnie z naszą misją „Warzymy dla lepszego dziś i jutra” podejmujemy kroki, aby sprostać wyzwaniom dzisiejszego świata, szczególnie w obszarze dbałości o środowisko i naszych interesariuszy – mówi Beata Ptaszyńska-Jedynak, dyrektor ds. komunikacji w Carlsberg Polska.

Carlsberg Polska wprowadza szereg rozwiązań zwiększających wydajność energetyczną i tym samym realizujących cel globalnej strategii, jakim jest ograniczenie do zera śladu węglowego do 2030 r. W 2018 r. Carlsberg Polska osiągnęła redukcję śladu węglowego o 5,2% w stosunku do 2015 r. Rezultat ten to efekt inwestycji, zmian procesów i innowacji wprowadzonych w browarach Okocim, Kasztelan oraz Bosman. Duży wpływ na redukcję emisji CO2 miały także rozwiązania wprowadzone w łańcuchu dostaw, w tym w obszarze logistyki. Podjęte działania obejmują m.in. usprawnienie analityki logistycznej dotyczącej liczby tras. Opakowania mają wpływ na środowisko, dlatego Carlsberg Polska wdraża liczne rozwiązania optymalizujące zużycie materiałów do ich produkcji. Od lat zmniejszana jest grubość ścianek puszek i butelek na piwo. Mniejsza masa opakowania oznacza mniejszy poziom emisji CO2 podczas transportu. Bardzo duże znaczenie ma także butelka zwrotna. Aktualnie 42% piwa w opakowaniach detalicznych jest sprzedawane właśnie w tej formie. Redukcja w obszarze opakowań dotyczy także folii używanej do wielopaków piwa. W 2018 r. Grupa Carlsberg wprowadziła rewolucyjne rozwiązanie pn. Snap Pack. Polega ono na łączeniu puszek piwa  kroplą specjalnego biodegradowalnego kleju zamiast owijania wielopaku folią.

Grupa Carlsberg wyznaczyła sobie cel zmniejszenia o połowę zużycia wody  w browarach i współpracę nad ochroną wspólnych zasobów wodnych na obszarach wysokiego ryzyka. W tym celu firma pracuje nad doskonaleniem standardów zarządzania mediami, w tym wodą, ściekami i energią; wprowadza programy poprawy wydajności zużycia wody i  podnosi standardy oczyszczania ścieków.

Ochrona życia i zdrowia pracowników jest podstawową wartością firmy Carlsberg. Dzięki wdrażanym działaniom udało się osiągnąć długoterminowy trend ograniczania liczby wypadków z udziałem pracowników skutkujących zwolnieniem lekarskim. W 2018 r. spadła ona o 18% w porównaniu do 2017 r., a największym osiągnięciem w tym okresie jest zmniejszenie wypadków w obszarze sprzedaży o 37%.

Działania Carlsberga na rzecz podnoszenia świadomości i budowania kultury odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu prowadzone są wielotorowo. 100% piw alkoholowych Carlsberg Polska jest opatrzonych symbolami odpowiedzialnościowymi, które przestrzegają konsumentów przed jazdą po spożyciu alkoholu, piciu w ciąży lub przez nieletnich.

Zrównoważony rozwój to także długofalowa współpraca z interesariuszami. Ważną grupą dla Carlsberg Polska są społeczności lokalne w sąsiedztwie browarów firmy. Chcąc wspierać ich rozwój, Carlsberg Polska prowadzi od 2014 r. m.in. program „InicJaTyWy”.