Drugi „Raport Zrównoważonego Rozwoju”  Carlsberg Polska

Aktualności

Drugi „Raport Zrównoważonego Rozwoju” Carlsberg Polska

Redukcja emisji dwutlenku węgla do 3,03 kg/hl, spadek zużycia wody o 2,6%, zminimalizowanie liczby wypadków pracowników oraz wkład w budżet polskiej gospodarki na poziomie ponad 6 mld zł. To niektóre dane za rok 2017, zaprezentowane przez Carlsberg Polska w drugim „Raporcie Zrównoważonego Rozwoju”.

– W Polsce w latach 2010-2017 przekazaliśmy do budżetu państwa ok. 6,02 mld. zł, z czego  podatek akcyzowy stanowił 4,7 mld. zł. Dzięki działalności Carlsberg Polska powstało pośrednio ponad 12 tys. miejsc pracy w branżach powiązanych, np. rolnictwie, logistyce, handlu i gastronomii – mówi Beata Ptaszyńska – Jedynak, dyrektor ds. komunikacji Carlsberg Polska.

Ograniczenie emisji dwutlenku węgla oraz zużycia wody to duże wyzwania dla przemysłu. Carlsberg Polska od lat z powodzeniem wdraża rozwiązania służące poprawie parametrów swoich browarów w tym zakresie. W 2017 r. poziom emisji CO2 w browarach Carlsberg Polska spadł z 3,07kg/hl do 3,03kg/hl. Średnie zużycie wody w Carlsberg Polska wynosi 2,98 hl/ na hl gotowego piwa. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom Carlsberg Polska, może pochwalić się spadkiem zużycia wody względem 2016 r. o 2,6 proc., zaś od 2010 r. zmalało ono aż o 17,7 proc.

Bezpieczeństwo pracowników to bardzo ważny aspekt działalności browarów Carlsberg Polska. Dzięki wdrożonym programom takim jak m.in. Bezpieczna Piątka czy Bezpieczne Auto Carlsberga w 2017 zredukowano wypadki pracowników skutkujące zwolnieniem lekarskim o blisko 50 proc. W browarach Bosman i Okocim w 2017 nie odnotowano żadnego wypadku tego typu.

Ambitne cele określone w 2017 r. w strategii  „Together Towards ZERO” zakładają do 2030 r. zero śladu węglowego, zero marnowania wody – w tym ograniczenie jej zużycia o 50 proc.,  zredukowanie do zera liczby wypadków w browarach, a także zero nieodpowiedzialnej konsumpcji alkoholu co przekłada się m.in. na  zapewnienie konsumentom dostępu do bezalkoholowych wariantów piw Grupy Carlsberg.