Zwrot podatku w późniejszym terminie?

Gospodarka

Zwrot podatku w późniejszym terminie?

07 kwietnia 2020

Pracownicy Krajowej Administracji Skarbowej wnioskują do ministra finansów o wydłużenie terminów zwrotów podatków.

Rada Krajowej Sekcji Administracji Skarbowej NSZZ Solidarność złożyła wniosek do Ministerstwa Finansów, dotyczący działań związanych z koronawirusem. Znalazł się tam m.in. zapis związany z wydłużeniem terminów na zwrot podatków. Cytowani przez Prawo.pl eksperci twierdzą, że ta zmiana może negatywnie wpłynąć na działalność firm.

Jolanta Nowicka, dyrektor departamentu doradztwa podatkowego w PKF Consult uważa, że obecnie przedsiębiorcy oczekują przede wszystkim wsparcia ze strony rządu. Tymczasem czasowe wydłużenie ustawowych terminów zwrotów podatków, a w szczególności podatku VAT, może zagrozić istnieniu wielu firm.
Ekspertka zwraca uwagę, że tylko po spełnieniu określonych warunków urząd skarbowy jest zobligowany dokonać zwrotu podatku VAT w terminie 25 dni, licząc od dnia złożenia deklaracji przez podatnika, tak więc czasowe wydłużenie i tak już długich terminów – szczególnie, w obecnej sytuacji – przyspieszyłoby wiszącą nad przedsiębiorcami utratę płynności finansowej.

(źródło: Centrum Prasowe PAP)