Zwolnienie z akcyzy od przeterminowanego piwa

Prawo

Zwolnienie z akcyzy od przeterminowanego piwa

30 grudnia 2020

23 grudnia 2020 r. minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński podpisał nowelę rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego.

Nowe przepisy przedłużają możliwość odzyskania podatku akcyzowego zapłaconego od piwa, które uległo przeterminowaniu. Rozporządzenie wprowadza zmiany korzystne dla przedsiębiorców, głównie browarów, do których m.in. bary, restauracje i firmy cateringowe będą zwracać piwo, którego nie udało im się sprzedać.

Według nowych przepisów upływ okresu przydatności piwa do spożycia będzie wymagany na dzień jego niszczenia, a nie na moment zwrotu piwa do browaru. Browar będzie mógł skorzystać ze zwolnienia obniżając kwotę akcyzy, do zapłaty której jest obowiązany, o kwotę akcyzy zapłaconej od zwróconego i zniszczonego piwa.

Przedsiębiorcy (browary) powinni dokonać zniszczenia piwa najpóźniej do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostanie odwołany stan epidemii Covid-19. Obniżenia kwoty akcyzy będzie można dokonać do końca szóstego miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostanie odwołany stan epidemii.

Rozporządzenie wejdzie w życie 1 stycznia 2021 r.