ZP PRW członkiem AICV

Aktualności

ZP PRW członkiem AICV

6 września br. Walne Zgromadzenie AICV – organizacji producentów cydrów i win owocowych Unii Europejskiej – podjęło uchwałę o przyjęciu ZP PRW (Związek Pracodawców Polska Rada Winiarstwa) w poczet członków. Członkostwo w AICV oznacza udział w międzynarodowej wymianie doświadczeń i budowę relacji wzmacniających pozycję w branży. AICV jest organizacją utworzoną w 1968 r. w Brukseli. Jej główne cele to reprezentacja interesów branży w instytucjach Unii Europejskiej, podejmowanie inicjatyw służących promocji cydrów i win owocowych oraz budowa przestrzeni do kooperacji i wymiany doświadczeń pomiędzy członkami. W jej skład wchodzą zarówno organizacje reprezentujące producentów poszczególnych krajów unijnych, m.in. Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji i Hiszpanii, jak i duże międzynarodowe koncerny rozwijające w ostatnich latach produkcję cydrów (Heineken International, Carlsberg, C&C Group).