Znamy laureatów konkursu III edycji „Lekcji Nieśmiecenia”

Producenci

Znamy laureatów konkursu III edycji „Lekcji Nieśmiecenia”

Fundacja Nasza Ziemia i Henkel Polska podsumowały trzecią edycję kampanii edukacji ekologicznej, skierowaną do szkół podstawowych. W trwającym od kwietnia br. projekcie promującym poprawną segregację odpadów zarejestrowało się około 157 placówek z całej Polski. Z nadesłanych zgłoszeń jury wybrało 20 laureatów, do których trafią edukacyjne stacje do praktycznej segregacji odpadów. Po raz pierwszy przyznano tytuł „Ambasadora Nieśmiecenia”-  otrzymała go Szkoła Podstawowa im. Stanisława Konarskiego w Raciążu.

Projekt „Lekcja Nieśmiecenia” od 2021 roku wspiera szkoły podstawowe w edukacji ekologicznej. Jego celem jest zwiększanie świadomości ekologicznej uczniów oraz edukacja na temat odpowiedniej segregacji odpadów i możliwości ich wykorzystania.

Niezwykła popularność projektu

Istotną częścią projektu jest konkurs, w którym do wygrania są praktyczne nagrody – stacje edukacyjne do segregacji odpadów. Merytoryczną wartość projektu wspierają materiały edukacyjne, które pomagają nauczycielom realizować zajęcia edukacji ekologicznej na wszystkich poziomach nauczania (klasy I-VIII).

O popularności projektu świadczy zaangażowanie szkół. Od 2021 r. udział w programie wzięło blisko 1200 placówek z całej Polski, natomiast bezpłatne materiały zostały pobrane ze strony projektu www.lekcjaniesmiecenia.pl blisko 3000 razy. Stacjami edukacyjnymi nagrodzonych zostało 60 placówek.

Tegoroczne zadanie konkursowe

Tegoroczna edycja rozpoczęła się 13 kwietnia i trwała do 15 maja, a w jej ramach szkoły mogły zaprezentować proekologiczne aktywności placówki i sukcesy odniesione w latach 2020-2023. W pierwszej części zadaniem było przedstawienie działań organizowanych przez instytucje zewnętrzne, w których placówki wzięły udział. W części drugiej uczestnicy mieli za zadanie zaprezentować zainicjowane przez siebie ekologiczne działania wewnętrzne. Trzecia część, która umożliwiała uzyskanie dodatkowych punktów i była brana pod uwagę przez jury przy przyznawaniu wyjątkowego tytułu „Ambasadora Nieśmiecenia”, opierała się na złożeniu przez szkołę oświadczenia o udziale we wcześniejszych edycjach „Lekcji Nieśmiecenia” i w sztandarowym projekcie Fundacji Nasza Ziemia „Sprzątanie świata – Polska”.  Komisja konkursowa oprócz aktywności, oceniała także wartość merytoryczną działania zaproponowaną we wniosku konkursowym, liczebność uczestników i skalę oddziaływania oraz cykliczność ekologicznych wydarzeń podejmowanych przez placówki.

Laureaci III edycji i Ambasador „Lekcji Nieśmiecenia”

Jury wyłoniło 20 laureatów, do których trafią edukacyjne stacje do nauki praktycznej segregacji odpadów z podziałem na 5 obowiązujących frakcji (szkło, papier, tworzywa sztuczne, bioodpady, zmieszane), wyposażone również w zgniatarkę do puszek.

Spośród laureatów, komisja wyłoniła w tym roku również szkołę, która uzyskała najwięcej punktów dodatkowych. Ambasadorem „Lekcji Nieśmiecenia” została Szkoła Podstawowa im. Stanisława Konarskiego w Raciążu. Jury doceniło długofalowe zaangażowanie placówki w rozmaite akcje, a także udział w licznych ogólnopolskich konkursach, dotyczących wiedzy na temat odnawialnych źródeł energii, ekologii i zmian klimatycznych. Dodatkowo szkoła cały rok organizuje zbiórki surowców wtórnych: zużytych baterii, starych zużytych telefonów komórkowych oraz plastikowych nakrętek – w jednym z projektów zebrała aż 12 ton elektroodpadów.

– Byliśmy pod wrażeniem ilości i różnorodności działań proekologicznych podejmowanych przez tę placówkę, jak również przez pozostałych laureatów. Myślę tu zarówno o aktywnościach, które szkoły same inicjowały, jak i o działaniach podejmowanych przez nie we współpracy z instytucjami zewnętrznymi. Zaangażowanie placówek i uzyskane efekty na przestrzeni wszystkich trzech edycji pokazały, że Lekcja Nieśmiecenia wpisała się na stałe w edukację ekologiczną polskiej szkoły. Bardzo cenimy sobie możliwość realizowania tego niezwykłego projektu z firmą Henkel, dzięki której zyskał on taką skalę i mógł być tak wartościowo poprowadzony. Bardzo dziękujemy wszystkim zaangażowanym –  powiedziała Beata Butwicka, Prezes Zarządu Fundacji Nasza Ziemia.

 – Wierzymy, że edukacja ekologiczna jest kluczowym narzędziem w walce o ochronę środowiska, a młode pokolenie może być motorem realnych zmian w tym obszarze. Dlatego też konsekwentnie podejmujemy wiele inicjatyw społecznych, a jedną z nich jest właśnie „Lekcja Nieśmiecenia”. Niezwykle budujące jest to, że już od kilku lat w ten projekt angażuje się tak wiele szkół, uczniów i nauczycieli, którzy z wielką pasją realizują naprawdę ważne projekty, które zasługują na uznanie. Gratulujemy wszystkim uczestnikom!  – podkreślił  Patricjus Ziecik, dyrektor marketingu działu Laundry & Home Care, Henkel Polska

Henkel – walka z zanieczyszczeniem środowiska

Inicjatywa „Lekcji Nieśmiecenia” wpisuje się w realizację prośrodowiskowych zobowiązań firmy Henkel. Firma szczególną wagę przykłada do wdrażania gospodarki obiegu zamkniętego i odpowiedzialnego wykorzystywania tworzyw sztucznych. Do 2025 r. wszystkie opakowania produktów konsumenckich Henkla mają nadawać się do dalszego przetwarzania lub powtórnego użycia.