Zmienił się wzór umowy o pracę

Prawo

Zmienił się wzór umowy o pracę

12 lutego 2016

Przepisy dotyczące zakresu prowadzenia dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracowników zostały dostosowane do zmian w Kodeksie pracy. Zmianie uległ m.in. wzór umowy o pracę, a nowe regulacje weszły w życie na początku 2016 r. Zmiany mają charakter porządkowy. Mają one na celu dostosowanie przepisów rozporządzenia do nowych rozwiązań prawnych w zakresie umów o pracę na czas określony oraz w zakresie płatnych urlopów przysługujących w związku z urodzeniem dziecka (dzieci).

Foto: Pixabay