Umowy o pracę na czas próbny. Ważne zmiany od przyszłego roku

Aktualności

Umowy o pracę na czas próbny. Ważne zmiany od przyszłego roku

11 października 2022

Z początkiem 2023 r. mają wejść w życie przepisy wprowadzające unijną dyrektywę w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej. W polskim ustawodawstwie zmiany dotyczyć będą m.in. zasad zatrudniania w oparciu umowy na okres próbny. Zgodnie z nimi, jego długość będzie uzależniona od planowanego czasu zatrudnienia pracownika na kolejną umowę o pracę.

 Nowelizacja Kodeksu pracy w zakresie zawierania umów o pracę na okres próbny, dotyczyć będzie przede wszystkim okresu, na jaki będzie można zawrzeć taką umowę. Czas ten będzie mógł wynosić od 1 do 3 miesięcy, w zależności od planowanej długości umowy o pracę na czas określony.

Umowa o pracę na okres próbny będzie mogła być zawarta na 1 miesiąc, w sytuacji, gdy pracodawca ma zamiar zawrzeć z pracownikiem umowę o pracę na czas określony wynoszący mniej niż 6 miesięcy. Na 2 miesiące, w przypadku zamiaru zawarcia z pracownikiem umowy na czas określony wynoszący co najmniej 6 miesięcy, ale nie więcej niż 12 miesięcy. Na 3 miesiące, gdy pracodawca zamierza zawrzeć z pracownikiem umowę o pracę na czas określony wynoszący co najmniej 12 miesięcy.

Pierwotnie przepisy miały obowiązywać od sierpnia br., termin ten został jednak przesunięty na 1 stycznia 2023 r.  

Źródło: pulshr.pl