Zmiany w interpretacjach podatkowych  od 1 marca

Aktualności

Zmiany w interpretacjach podatkowych od 1 marca

1 marca 2017 r. wejdą w życie przepisy ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) oraz ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej. Nowe regulacje zmieniają organizację służb celno-skarbowych podległych ministrowi rozwoju i finansów, w tym również tych, które odpowiadają za wydawanie interpretacji przepisów prawa podatkowego.

Najważniejsze zmiany to

•             Interpretacje indywidualne będzie wydawać dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

•             KIS będzie działać w ramach Krajowej Administracji Skarbowej.

•             KIS zapewni jednolitą informację podatkową i celną.

Tym samym zmienią się również:

    t

  • Zasady składania wniosków o wydanie interpretacji
  • t

  • Wszystkie wnioski oraz inną korespondencję związaną z wydawanymi interpretacjami indywidualnymi należy kierować do Krajowej Informacji Skarbowej na adres:  ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną przez e-PUAP na adres skrytki Krajowej Informacji Skarbowej.
  • t

  • Wzory wniosków o wydanie interpretacji . Nowe wzory zostaną określone w rozporządzeniach i będą dostępne na stronach internetowych KIS oraz KAS.
  • t

  • Zasady wnoszenia opłat od wniosków (opłaty należy wnosić na konto Krajowej Informacji Skarbowej, numer konta będzie również dostępny na nowych wzorach wniosków oraz na stronie internetowej KIS.

KIS przejmie również dotychczasowe zadania Krajowej Informacji Podatkowej i Informacji Celnej, co zapewni jednolitą informację podatkową i celną.

Źródło: MF