Zmiana w Zarządzie sieci Chata Polska

Aktualności

Zmiana w Zarządzie sieci Chata Polska

1 stycznia 2014 roku nastąpiła zmiana w Zarządzie firmy Chata Polska S.A. Firmę  reprezentować będzie Zarząd w składzie:

Sylwester Maćkowiak –  Dyrektor Generalny

Barbara Machi – Dyrektor Finansowa, Członek Zarządu

Joanna Bytner – Dyrektor Marketingu, Członek Zarządu

Dotychczasowa Dyrektor Generalna Chaty Polskiej Pani Teresa Sienkiewicz podjęła decyzję iż z dniem 31.12.2013 będzie kontynuować karierę zawodową poza strukturami firmy.

Prezes Grupy Mar-ol Sylwester Maćkowiak objął stanowisko Dyrektora Generalnego Chaty Polskiej. W 2014 r. planuje zwiększyć integrację kluczowych procesów w spółkach detalicznych Grupy Mar-ol oraz zakłada ich znaczący rozwój.