Zielona energia w PepsiCo

Aktualności

Zielona energia w PepsiCo

16 stycznia 2020

  • #działania pro-ekologiczne
  • #PepsiCo

Już w tym roku do obsługi wszystkich zakładów na terenie USA PepsiCo zapewni energię elektryczną pochodzącą w 100% ze źródeł odnawialnych. Stany Zjednoczone to największy rynek zbytu dla producenta napojów i przekąsek, który odpowiada za prawie połowę całkowitego zużycia energii elektrycznej firmy na całym świecie. Niebawem Lay’s, SunChips, bubly, Gatorade czy Pepsi będą produkowane z wykorzystaniem energii elektrycznej w pełni pochodzącej ze źródeł takich jak słońce i wiatr.

Coraz więcej przedsiębiorstw kładzie nacisk na zrównoważony rozwój i społeczną odpowiedzialność swojego biznesu, poszukując rozwiązań przyjaznych środowisku. Strategia firmy PepsiCo „Winning with Purpose” oparta jest na filozofii zakładającej realizację celów ekonomicznych przy jednoczesnym minimalizowaniu wpływu działalności na środowisko. Aktualnie zapotrzebowanie operacyjne PepsiCo w dziewięciu krajach europejskich, w tym w Polsce, w 100% zaspokajane jest przez odnawialne źródła energii.

– W swojej strategii PepsiCo zobowiązuje się dbać o naturalne zasoby planety, stale poszukując nowych sposobów na ograniczenie zużycia surowców, w tym energii elektrycznej. W Polsce już od początku 2019 r. wszystkie 4 zakłady produkcyjne oraz centrala firmy w Warszawie zasilane są wyłącznie zieloną energią, pochodzącą w szczególności z wiatru – powiedział Michał Jaszczyk, prezes zarządu PepsiCo Polska. – Aktualnie jesteśmy na etapie analizowania innych korzystnych dla środowiska rozwiązań – dodał Jaszczyk.

Aby osiągnąć 100% udział energii odnawialnej w działalności na terenie USA, PepsiCo planuje wdrożyć zróżnicowany pakiet rozwiązań. Należą do niego umowy o zakup energii elektrycznej (PPA) oraz wirtualnej energii elektrycznej (VPPA), których celem jest finansowanie rozwoju nowych projektów w zakresie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Obejmują one farmy słoneczne i wiatrowe, a także certyfikaty energii odnawialnej (REC), czyli dokumenty certyfikowane przez niezależne podmioty wspierające produkcję zielonej energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. W 2020 r. portfel PepsiCo obejmować będzie więcej certyfikatów REC, aby w kolejnych latach do roku 2025 stopniowo zastępować je umowami PPA oraz VPPA.

– Rozpoczynamy dekadę, która okaże się krytyczna dla przyszłości naszej planety – powiedział Ramon Laguarta, prezes i dyrektor generalny PepsiCo. – PepsiCo zamierza zapewnić 100% energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych niezbędnej do funkcjonowania firmy na terenie USA, ponieważ poważne zagrożenia związane z postępującymi zmianami klimatu wymagają od nas wszystkich szybszego i odważniejszego działania – dodał Laguarta.

Przewiduje się, że przejście na energię elektryczną pochodzącą ze źródeł odnawialnych w USA doprowadzi do 20% redukcji emisji gazów cieplarnianych (GHG) w skali całej działalności firmy względem stanu z 2015 r. Jest to istotny wkład w realizację celu firmy, jakim jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych pochodzących z prowadzonej działalności firmy o 20% do 2030 r. względem poziomu z roku 2015.

PepsiCo kontynuuje rozbudowę własnych sieci energetycznych zasilanych ze źródeł odnawialnych. Niedawno w siedzibie głównej firmy w miejscowości Purchase w stanie Nowy Jork zainstalowane zostały nowe panele słoneczne, które stanowią uzupełnienie powstałych wcześniej instalacji na terenie całego kraju. Wśród nich są m. in. innymi panele słoneczne zainstalowane w zakładach Frito-Lay w Modesto w Kalifornii oraz Casa Grande w Arizonie, a także w zakładach produkujących napoje we Fresno w Kalifornii oraz Tolleson w Arizonie.