Zbiory owoców najniższe od 2010 r. – jak wpłynie to na ceny?

Aktualności

Zbiory owoców najniższe od 2010 r. – jak wpłynie to na ceny?

W wyniku wiosennych przymrozków zbiory owoców będą o niemal jedną trzecią niższe niż rok wcześniej – wynika z szacunków GUS. Warunki pogodowe nie zaszkodziły natomiast uprawom warzyw. Jak więc będą się kształtowały ceny w pierwszym kwartale 2018 r.? Na to pytanie odpowiadają eksperci z Credit Agricole Bank Polska.

Zgodnie z szacunkiem GUS z uwagi na wiosenne przymrozki tegoroczne zbiory owoców wyniosły ok. 3,2 mln t i były o ok. 31 proc. niższe niż w 2016 r. W efekcie najprawdopodobniej ukształtowały się one na najniższym poziomie od 2010 r. Największe straty szacowane są w przypadku owoców z drzew, których zbiory wyniosły najprawdopodobniej od 2,6 do 2,8 mln t, co oznacza spadek od 30 do 35 proc. w ujęciu rocznym. Zbiory owoców jagodowych szacowane są na poziomie ok. 0,5 mln t, co oznacza spadek o ok. 15% w ujęciu rocznym. Niekorzystne warunki pogodowe wystąpiły nie tylko w Polsce ale wśród innych znaczących europejskich producentów owoców m.in. we Włoszech, w Niemczech, we Francji. W efekcie podaż owoców importowanych w br. jest również niższa.

Z kolei tegoroczne warunki wegetacji dla warzyw gruntowych były na ogół korzystne. W efekcie ich zbiory oceniane są na ok. 4,5 mln t, czyli na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego. IERIGŻ szacuje, że zbiory warzyw spod osłon ukształtują się na poziomie 1,07 mln t, czyli poziomie nieznacznie wyższym niż w 2016 r.

Eksperci Credit Agricole uważają, że dynamika cen owoców osiągnie maksimum lokalne w I kw. 2018 r. W kolejnych kwartałach oczekują spadku rocznego tempa wzrostu cen owoców, widocznego szczególnie w II poł. 2018 r. Na początku 2018 r. prognozowany spadek dynamiki cen warzyw ze względu na odziaływanie efektów wysokiej bazy z początku br. związanych ze stratami mrozowymi na południu Europy. W dalszej części roku dynamika cen warzyw będzie charakteryzować się niską zmiennością.

Źródło: Raport „AGROmapa” Credit Agricole Bank Polska

Foto: Pixabay