Zbiórka żywności w hipermarketach Carrefour

Aktualności

Zbiórka żywności w hipermarketach Carrefour

W weekend w Białymstoku odbyła się zbiórka żywności „Podziel się…” organizowana przez Bank Żywności Suwałki-Białystok. W akcję włączyły się 2 lokalne hipermarkety sieci Carrefour. Zbiórka organizowana była z okazji Światowego Dnia Żywności i Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem, które przypadają kolejno 16 i 17 października.

Zbiórka żywności w hipermarketach Carrefour przy ul. Wrocławskiej 20 i ul. Wysockiego 67 odbyła się 12 i 13 października (piątek i sobota). Wolontariuszy Banku Żywności można było spotkać przy wejściach do sklepów. Zachęcali oni klientów do przekazywania produktów o wydłużonym terminie ważności do spożycia, takich jak cukier, słodycze, olej, czy konserwy. Każdy, kto chciał włączyć się w akcję mógł to zrobić w bardzo prosty sposób. Wystarczyło kupić wybrany produkt i włożyć go do jednego ze specjalnie oznakowanych koszy zbiórkowych, w pobliżu kas. Produkty te zostały przetransportowane do Banków Żywności. Zostaną tam następnie zważone, posortowane i przekazane organizacjom pozarządowym, które wspierają osoby potrzebujące.

Zbiórka żywności w sklepach Carrefour miała zachęcić do wsparcia ubogich i potrzebujących przy okazji Światowego Dnia Żywności, którego ideą jest m.in. wzmocnienie poczucia solidarności w walce z głodem i niedożywieniem, oraz Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem, którego celem jest zwrócenie uwagi na problem wykluczenia społecznego. Aby pomóc osobom w trudnej sytuacji życiowej i dotkniętych ubóstwem czasami wystarczy mały gest, taki jak dołożenie do koszyka z zakupami dodatkowego kilograma cukru.