Zaostrzenie przepisów dotyczących zasłaniania nosa i ust

Detal/Hurt

Zaostrzenie przepisów dotyczących zasłaniania nosa i ust

Przepisy dotyczące zasłaniania nosa i ust mają zostać doprecyzowane. – Dla uniknięcia jakichkolwiek nieporozumień zechcemy w trybie pilnym doprecyzować zapis o obowiązku zasłaniania nosa i ust, tak by przedstawiciele podmiotów handlowych mieli pełną jasność, że nie powinni obsługiwać klientów narażających innych na zakażenie – powiedział rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

Jeden z projektów zakłada wprowadzenie przepisów, które umożliwią właścicielom sklepów niewpuszczenie osoby bez zasłoniętej twarzy do sklepu. Przedsiębiorcy skarżą się bowiem, że w tej chwili nie mogą samodzielnie wyegzekwować od klientów noszenia maseczki czy przyłbicy. Nowe przepisy miałyby dać im dużo większe możliwości w tym zakresie. Ale zmiana przepisów będzie też dotyczyła wyższych kar dla sklepów za nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa i obsługiwanie klientów, którzy nie mają zasłoniętej twarzy. Być może projektem zmian przepisów Sejm zajmie się już w przyszłym tygodniu.