Wzrost cen drobiu utrzyma się

Aktualności

Wzrost cen drobiu utrzyma się

14 grudnia 2018

W ostatnich kwartałach w branży drobiarskiej doszło do relatywnie silniejszego zwiększenia mocy ubojowych w stosunku do wzrostu mocy wytwórczych na odcinku produkcji żywca. W połączeniu z utrzymującym się silnym popytem zagranicznym na polskie mięso drobiowe oddziałuje to w kierunku wzrostu cen żywca. Wraz z uruchamianiem nowych kurników dynamika cen zacznie się obniżać.

W ocenie analityków Credit Agricole Bank Polska obniżka dynamiki cen nie nastąpi szybciej niż w II połowie 2019 r. W efekcie prognozują, że cena drobiu w Polsce w kolejnych kwartałach będzie kształtować się w trendzie wzrostowym. Głównym czynnikiem ryzyka dla tego scenariusza jest ewentualne wystąpienie przypadków ptasiej grypy w UE oraz realizacja scenariusza twardego Brexitu i związane z nim możliwe zaburzenia w przepływie towarów.

W okresie styczeń-sierpień 2018 r. wartość polskiego eksportu drobiu (mięsa, przetworów oraz drobiu żywego) zwiększyła się o 23,1% rok do roku wobec wzrostu o 7,9% w analogicznym okresie 2017 r. Głównym źródłem wzrostu wartości polskiego eksportu była większa sprzedaż do Niemiec, Wielkiej Brytanii i Holandii. Na uwagę zasługuje utrzymujący się silny wzrost polskiego eksportu na Ukrainę (+25% w stosunku rocznym), która jest 3. największym odbiorcą polskiego mięsa drobiowego pod względem wolumenu. Pokazuje to wysoką konkurencyjność polskiego eksportu do kraju o znacząco niższych kosztach produkcji, który wymieniany jest jako największy potencjalny konkurent polskiej branży drobiarskiej. Cena skupu drobiu wyniosła w październiku 3,91 zł/kg (+2,1% rok do roku). Prognozuje się, że ceny skupu drobiu na koniec 2018 r. wyniosą ok. 3,82 zł/kg oraz 3,92 zł/kg na koniec 2019 r.

Unijny rynek jaj powrócił do równowagi po negatywnym szoku podażowym, do jakiego doszło w sierpniu 2017 r. po wykryciu licznych przypadków skażenia jaj fipronilem w krajach Europy Zachodniej. Wyraźny wzrost opłacalności na przełomie 2017/2018 r. doprowadził jednak do wzrostu krajowej produkcji, co przy ustąpieniu silnego popytu zagranicznego oddziałuje obecnie w kierunku spadku cen.

W okresie styczeń-sierpień 2018 r. wartość polskiego eksportu jaj spadła o 3,3% rok do roku wobec wzrostu o 26,5% w analogicznym okresie 2017 r. Cena skupu jaj klasy M w październiku br. wyniosła 29,70 zł/100 sztuk (-35,2% rok do roku). Analitycy bankowi uważają, że w kolejnych miesiącach spadek opłacalności produkcji jaj wyraźnie poniżej średniej wieloletniej będzie oddziaływał w kierunku zmniejszenia produkcji i późniejszego wzrostu cen. W efekcie, uwzględniając bieżącą sytuację na rynku jaj oraz krajowy wzorzec sezonowości prognozuje się, że cena skupu jaj klasy M na koniec 2018 r. wyniesie ok. 28 zł/100 sztuk oraz ok. 32 zł/100 sztuk na koniec 2019 r.

Źródło: AgroMapa opracowana przez Credit Agricole Bank Polska

Foto: Pixabay