Wzrost cen drobiu utrzyma się w kolejnych kwartałach

Aktualności

Wzrost cen drobiu utrzyma się w kolejnych kwartałach

15 marca 2019

  • #cena drobiu

W ostatnich kwartałach w branży drobiarskiej doszło do silniejszego zwiększenia mocy ubojowych od wzrostu mocy wytwórczych na odcinku produkcji żywca. W połączeniu z utrzymującym się silnym popytem zagranicznym na polski drób sprzyja to wzrostowi cen żywca. Wraz uruchamianiem nowych kurników dynamika cen zacznie się obniżać, lecz w ocenie analityków Credit Agricolw Bank Polska nie nastąpi to szybciej niż w II połowie 2019 r.

W okresie I-XI 2018 r. wartość polskiego eksportu drobiu (mięsa, przetworów oraz drobiu żywego) zwiększyła się o 19,6% rok do roku wobec wzrostu o 11,2% w analogicznym okresie 2017 r. Głównym źródłem wzrostu wartości polskiego eksportu była większa sprzedaż do Niemiec, Wielkiej Brytanii i Holandii. Na uwagę zasługuje utrzymujący się silny wzrost polskiego eksportu na Ukrainę (+10%), która jest 3 największym odbiorcą polskiego mięsa drobiowego i podrobów drobiowych pod względem wolumenu. Pokazuje to wysoką konkurencyjność polskiego eksportu do kraju o znacząco niższych kosztach produkcji, który wymieniany jest jako największy potencjalny konkurent polskiej branży drobiarskiej.

Wyraźny wzrost opłacalności produkcji jaj na przełomie 2017/2018 r. związany ze stratami produkcyjnymi w krajach Europy Zachodniej doprowadził do wzrostu krajowej produkcji. Dane nt. wolumenu polskiego eksportu jaj wskazują, że polskim producentom nie udało się trwale zwiększyć swojego udziału w krajach Europy Zachodniej. W konsekwencji po ustąpieniu silnego popytu zagranicznego doszło do wyraźnego spadku cen. Obecnie sytuacja się stabilizuje i ceny stopniowo rosną.

W okresie I-XI 2018 r. wartość polskiego eksportu jaj spadła o 21,9% rok do roku wobec wzrostu o 57,3% w analogicznym okresie 2017 r. Cena skupu jaj klasy M w styczniu wyniosła 30,90 zł/100 sztuk (-21,4%). Uwzględniając bieżącą sytuację na rynku jaj oraz krajowy wzorzec sezonowości eksperci prognozują, że cena skupu jaj klasy M na koniec 2019 r. wyniesie ok. 32 zł/100 sztuk oraz ok. 34 zł/100 sztuk na koniec 2020 r. Głównym czynnikiem ryzyka dla tych prognoz cen drobiu i jaj jest realizacja scenariusza hard Brexit i związane z nim możliwe zaburzenia w przepływie towarów.

Źródło: AgroMapa Credit Agricole Bank Polska

Foto: Pixabay