Wyniki odwiedzalności centrów handlowych w lipcu

Detal/Hurt

Wyniki odwiedzalności centrów handlowych w lipcu

12 sierpnia 2021

Wyniki odwiedzalności centrów handlowych według wskaźnika PRCH Daily Footfall Index w lipcu 2021 roku potwierdzają rosnące zainteresowanie zakupami stacjonarnymi od czasu ostatniego lockdownu, który zakończył się 4 maja. Systematycznie rośnie liczba odwiedzających.

Tygodniowa odwiedzalność galerii handlowych oscyluje w granicach 82-87% w porównaniu do wyników z 2019 roku, zaś porównując lipiec 2021 do lipca 2020 roku, można zauważyć tendencję wzrostową. W pierwszym tygodniu centra handlowe odwiedziło o 8% osób więcej niż rok temu w analogicznym okresie, a w pozostałe tygodnie miesiąca wyniki wahają się od 103 do 107%. Pokazuje to rosnące zainteresowanie klientów powrotem do stacjonarnych zakupów oraz rozrywki i gastronomii w centrach. Wzrost 5% odnotowuje odwiedzalność w stosunku do czerwca 2021 roku, co oznacza, że klienci stale wracają do stacjonarnych zakupów w centrach handlowych, pomimo trwającego sezonu urlopowego. Najlepszy dzienny wynik, podobnie jak w czerwcu, dotyczy soboty. 10 lipca centra odwiedziło średnio prawie 17 tysięcy osób i był to o 12% lepszy wynik niż w analogicznym dniu sprzed pandemii, w 2019 roku.

Wskaźnik PRCH Daily Footfall Index, stworzony do monitorowania liczby odwiedzin klientów w centrach handlowych od początku pandemii, pokazuje aktualną liczbę odwiedzających w poszczególnych dniach miesiąca. Dane zbierane są z systemów kamer znajdujących się w centrach handlowych, liczących klientów z dokładnością do 98 proc, na stałej próbie centrów handlowych. Porównywanie wyników z analogicznymi okresami w poprzednich latach pozwala na określenie obecnych trendów i przeanalizowanie bieżącej sytuacji. Badanie odnosi się także do poprzednich miesięcy roku.

– Rosnąca z miesiąca na miesiąc odwiedzalność centrów handlowych oraz utrzymujące się trendy powrotu do zakupów stacjonarnych napawają optymizmem. Jednak wciąż patrzymy z niepokojem na zbyt wolno postępujący program szczepień i niebezpieczeństwo kolejnej fali pandemii. PRCH apeluje zarówno do społeczeństwa, jak i do władz o przyspieszenie procesu szczepień. Zwracamy uwagę na konieczność osiągnięcia zbiorowej odporności poprzez masowe szczepienia, ale równolegle prosimy o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, DDM – dystans, dezynfekcja, maseczka, gdyż klienci często zapominają o istniejącym wciąż zagrożeniu kolejnymi zachorowaniami i zamrożeniem gospodarkimówi Krzysztof Poznański, Dyrektor Zarządzający PRCH.

Porównując wyniki odwiedzalności w lipcu tego roku do analogicznego okresu z 2020, w każdym tygodniu odnotowywany był wzrost liczby odwiedzających. W pierwszym tygodniu wakacji centra handlowe odwiedziło o 8% osób więcej niż rok temu w podobnym okresie, w pozostałe tygodnie wyniki wahają się od 103 do 107%.

Jeszcze nie została odbudowana odwiedzalność centrów handlowych osiągana w odpowiednim okresie sprzed pandemii. Widać tendencję do wyrównania wyników, powrót klientów do obiektów handlowych, ich zainteresowanie handlem tradycyjnym oraz strefą rozrywkowo -restauracyjną, obecnie w pełni dostępną dla odwiedzających.

W porównaniu do czerwca 2021 odwiedzalność wzrosła o 5%. Najlepszy rezultat osiągnięty został w sobotę, podobnie jak w czerwcu. Był to 10 dzień lipca, gdy odwiedzalność wzrosła aż o 12% w porównaniu z analogicznym dniem w roku 2019, przed pandemią.

Wzrosty odwiedzalności centrów odnotowano we wszystkich regionach Polski. Należy zwrócić uwagę na zróżnicowane liczby klientów w zależności od części kraju. Odwiedzalność w lipcu 2021 w stosunku do 2020 roku w centralnym regionie wzrosła aż o 12%, we Wschodnim – o 8%, a w Południowo-Zachodnim o niemal 7%.