Sierpień miesiącem  z najwyższą odwiedzalnością centrów handlowych w 2021 r.

Detal/Hurt

Sierpień miesiącem z najwyższą odwiedzalnością centrów handlowych w 2021 r.

22 września 2021

Polska Rada Centrów Handlowych podsumowała wyniki odwiedzalności z ostatniego miesiąca wakacji. Liczby pokazują, że ilość klientów powracających do stacjonarnych zakupów w centrach handlowych rośnie z miesiąca na miesiąc – w sierpniu centra odwiedziło o 4% kupujących więcej niż w lipcu i jest to jak dotąd najwyższy rezultat w tym roku.

Zbierane i audytowane przez wiodącą firmę doradczą PwC dla PRCH dane na temat odwiedzalności centrów handlowych pokazują, że od maja bieżącego roku, z miesiąca na miesiąc, wzrasta liczba osób robiących zakupy stacjonarne w galeriach handlowych. Od 4 maja, czyli od dnia zakończenia ostatniego wiosennego lockdownu footfall rośnie zbliżając się do poziomów odwiedzalności z 2019 r. W sierpniu bieżącego roku był on jedynie o 5,9% niższy od wyniku z analogicznego okresu sprzed pandemii. Od maja br. systematycznie rośnie także średnia odwiedzalność dzienna, niezależnie od wielkości centrum handlowego.

– Rosnące z miesiąca na miesiąc wyniki odwiedzalności centrów handlowych oraz obroty firm prowadzących w nich działalność, wracające do poziomów sprzed pandemii, napawają optymizmem. Większy koszyk zakupowy oraz spadający udział sprzedaży internetowej w miesiącach, gdy galerie handlowe mogą działać bez ograniczeń pokazują, jak ważnym miejscem zakupów dla Polaków są centra handlowe – mówi Krzysztof Poznański, Dyrektor Zarządzający PRCH.

Odwiedzalność jest dość mocno zróżnicowana w zależności od badanego regionu. Najwyższe wyniki w sierpniu odnotowano w regionie południowo-zachodnim, a niższe wyniki osiągnęły centra w regionie wschodnim. Najwyższy poziom odwiedzalności odnotowano w aglomeracji łódzkiej.

– Właściciele i zarządcy oraz najemcy centrów handlowych od początku trwania pandemii bardzo dbają o zapewnienie bezpieczeństwa kupującym i pracownikom. Cała branża jest zaangażowana w akcje edukujące klientów, w jaki sposób postępować, aby zakupy w obiektach handlowych były bezpieczne. Centra chętnie podejmują inicjatywy promujące szczepienia i przypominające o przestrzeganiu zasad DDM (dystans, dezynfekcja, maseczka), takie jak trwająca od początku września akcja „Bezpieczna witryna – bierz przykład z manekina”. Włączyło się już do niej ponad 70 punktów handlowych na terenie kraju. Rosnąca liczba zaszczepionych, odbudowywane poczucie bezpieczeństwa i chęć powrotu do stacjonarnych zakupów znajdują odzwierciedlenie w zwiększających się wynikach odwiedzalności. Liczymy, że zaangażowanie całego naszego sektora – najemców i wynajmujących – uchroni nas przed kolejnymi lockdownami i spowodowanymi przez nie stratami. Obecnie potrzebujemy okresu niezakłóconych operacji, aby odbudować wyniki i ustabilizować sytuację w branży – dodaje Krzysztof Poznański, dyrektor zarządzający PRCH.

źródło: informacja prasowa