Wyniki Grupy Eurocash za III kwartał

Aktualności

Wyniki Grupy Eurocash za III kwartał

Sprzedaż Grupy wzrosła, jednak jej zyski są dużo niższe. Najdynamiczniej rozwija się detal, z kolei hurt odnotował straty. Liczba sklepów własnych oraz franczyzowych stale rośnie. Te i inne ciekawe wnioski nasuwają się po lekturze wyników Grupy Eurocash za III kwartał 2017 r.

W III kwartale 2017 r. skonsolidowana sprzedaż Grupy Eurocash wyniosła prawie 6,2 mld zł, co oznacza wzrost o ponad 7% w porównaniu z 2016 r. Narastająco za trzy kwartały br. skonsolidowane przychody wyniosły niemal 17,5 mld zł i były o 10% wyższe niż przed rokiem. Wzrost ten wynikał głównie z konsolidacji wyników spółek przejętych na przełomie 2016 i 2017 r. oraz rozwoju nowych projektów o znaczeniu strategicznym.

Zysk netto Grupy Eurocash w III kwartale br. wyniósł 37,5 mln zł wobec 61,7 mln zł w analogicznym okresie 2016 r. Narastająco po dziewięciu miesiącach tego roku znormalizowany zysk netto wyniósł 75 mln zł wobec blisko 117 mln zł przed rokiem. Negatywny wpływ na zysk netto miały wyższe koszty finansowe, wynikające ze wzrostu zadłużenia.

Inwestycje w segment sprzedaży detalicznej spowodowały, że Detal to obecnie najdynamiczniej rosnący segment działalności Grupy Eurocash. Sprzedaż tego segmentu w ciągu trzech kwartałów 2017 r. przekroczyła 1,6 mld zł, a w samym trzecim kwartale wyniosła 561 mln zł.

– Głównym motorem dynamicznego wzrostu sprzedaży w segmencie detalicznym są akwizycje zrealizowane na przełomie 2016 i 2017 r., a w szczególności przejęcie blisko 250 supermarketów EKO. Kontynuujemy integrację tych placówek z Delikatesami Centrum, tak aby docelowo stworzyć ogólnopolską sieć supermarketów, obejmującą placówki franczyzowe oraz własne – powiedział Jacek Owczarek, członek zarządu i dyrektor finansowy Grupy Eurocash.

Na koniec III kwartału br. liczba własnych sklepów detalicznych Grupy Eurocash obejmowała 452 placówki w sieci Inmedio, 118 w sieci Delikatesy Centrum oraz 227 w sieci EKO (w tym 37, które już zmieniły szyld na Delikatesy Centrum).

Wzrost sprzedaży Grupa zanotowała także dzięki postawieniu na rozwój nowych formatów detalicznych (takich jak Duży Ben, 1minute, abc na kołach i Kontigo) oraz rozwój dystrybucji artykułów świeżych. W ciągu trzech kwartałów br. sprzedaż segmentu Projekty przekroczyła 395 mln zł wobec niespełna 170 mln zł rok wcześniej.

EBITDA Grupy Eurocash, czyli wynik operacyjny powiększony o amortyzację, wyniosła w III kwartale 2017 r. ponad 101 mln zł wobec 123 mln zł przed rokiem. Niższy poziom EBITDA wynika przede wszystkim ze spadku rentowności w formacie Cash&Carry oraz w segmencie dystrybucji papierosów i produktów impulsowych, a także dalszych inwestycji w rozwój innowacyjnych formatów detalicznych oraz w projekt dystrybucji artykułów świeżych .

Na koniec III kwartału br. sieć Cash&Carry obejmowała 185 lokalizacji. Liczba sklepów sieci partnerskiej „abc”, które są głównymi klientami hurtowni Cash&Carry, na koniec września br. wynosiła 8.659 placówek, o 54 więcej niż na koniec 2016 r.

Liczba sklepów franczyzowych należących do sieci Delikatesy Centrum na koniec września br. wynosiła 1.099 placówek, czyli o 13 więcej niż na koniec 2016 r., natomiast sieci partnerskie obsługiwane przez Eurocash Dystrybucja (Groszek, Euro Sklep, Lewiatan, PSD) na koniec III kwartału liczyły łącznie 4830 sklepów, co oznacza przyrost od początku tego roku o 80 placówek.