Wyniki Grupy Eurocash za I kwartał 2015 r.

Aktualności

Wyniki Grupy Eurocash za I kwartał 2015 r.

13 maja 2015

– Sytuacja na rynku FMCG w I kwartale tego roku wciąż była trudna, szczególnie z uwagi na pogłębiającą się deflację. Ceny żywności i napojów bezalkoholowych spadły średnio o 3,7%. Pozytywny wpływ na wyniki sprzedażowe miały z kolei święta wielkanocne, które w tym roku były na początku kwietnia, czyli znacznie wcześniej niż w ubiegłym roku, co przełożyło się na wzmożone zakupy pod koniec marca. W przypadku Grupy Eurocash, pozytywny wpływ na wartość sprzedaży miały oczywiście także dokonane w ubiegłym roku przejęcia, które dołożyły w I kwartale około 700 mln zł. W efekcie nasza sprzedaż wzrosła rok do roku o blisko 24% – wskazał Jacek Owczarek, członek zarządu i dyrektor finansowy Eurocash. – Wyłączając akwizycje, wzrost sprzedaży wyniósł prawie 5%, co uważamy za bardzo dobry rezultat w środowisku silnej presji deflacyjnej. – dodał Jacek Owczarek.

Utrzymująca się presja cenowa oraz większy udział papierosów i wyrobów tytoniowych w sprzedaży Grupy Eurocash po przejęciu spółki Service FMCG (wyodrębnionej z Kolportera), przełożył się na spadek marży brutto na sprzedaży do 9,1% w I kwartale 2015 r. z 10,2% w analogicznym okresie ubiegłego roku. Natomiast w ujęciu bezwzględnym, zysk brutto na sprzedaży wzrósł o ponad 10% rok do roku i sięgnął 419 mln zł. EBITDA, czyli zysk operacyjny powiększony o amortyzację, wyniosła natomiast w I kwartale br. prawie 42 mln zł i była na nieco wyższym poziomie niż przed rokiem (wzrost o 0,5%).

– Na poziomie wyniku netto I kwartał br. zakończyliśmy na niewielkim minusie. Należy jednak pamiętać, że w naszej działalności pierwsze miesiące roku tradycyjnie mają znikomy udział w całorocznych zyskach. Zdecydowaną większość wypracowujemy w kolejnych kwartałach i w tym roku będzie podobnie. I kwartał 2015 r. pozytywnie wyróżnia się natomiast pod względem przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej. Były wyraźnie dodatnie – wyniosły 94 mln zł, wobec minus 199 mln zł w I kwartale 2014 r. To zasługa poprawy efektywności w zarządzaniu kapitałem obrotowym, w tym roku zamierzamy się szczególnie koncentrować na utrzymaniu optymalnego poziomu zapasów. W rezultacie naszych działań podjętych w tym obszarze, dług netto utrzymał się na poziomie poniżej 2-krotności EBITDA – wskazał Jacek Owczarek.

– W kolejnych kwartałach 2015 r. w wynikach sprzedaży wciąż wyraźnie będzie widać pozytywny efekt akwizycji dokonanych pod koniec ubiegłego roku. Wdrażamy ponadto nowe inicjatywy i kontynuujemy wzmożone działania marketingowe, mające na celu wzmocnienie pozycji konkurencyjnej naszych klientów, czyli głównie małych i średnich sklepów. Przykładowo: w kwietniu wystartowaliśmy z kolejną ogólnopolską kampanią o innowacyjnej formule teleturnieju emitowanego na antenie TV Polsat – MEGATURNIEJ, obejmującej niemal 10 tysięcy sklepów zrzeszonych w sieciach franczyzowych zarządzanych przez naszą Grupę – podsumował dyrektor finansowy Eurocash.