Wyniki Grupy Eurocash w pierwszym półroczu 2019 r.

Aktualności

Wyniki Grupy Eurocash w pierwszym półroczu 2019 r.

28 sierpnia 2019

Przychody Grupy Eurocash w drugim kwartale 2019 r. sięgnęły 6,44 mld zł i były o blisko 12% wyższe niż w analogicznym okresie 2018 r. W całym pierwszym półroczu tego roku skonsolidowana sprzedaż wyniosła 11,92 mld zł, co oznacza wzrost o 11% rok do roku.

W segmencie hurtowym Grupa Eurocash zanotowała w drugim kwartale 2019 r. wzrost sprzedaży o ponad 6% rok do roku, do 4,89 mld zł, a w całym pierwszym półroczu br. sprzedaż tego segmentu sięgnęła 8,99 mld zł, czyli o ponad 5% więcej niż rok wcześniej.

W parze z rosnącą sprzedażą, osiągnięto również dalszą poprawę rentowności. EBITDA segmentu Hurt za drugi kwartał tego roku wyniosła 177 mln zł, a przed zastosowaniem MSSF 16 prawie 127 mln zł, co oznacza wzrost o ponad 14% w skali roku. Narastająco, w pierwszym półroczu br. EBITDA segmentu hurtowego wyniosła 278 mln zł, a przed MSSF16 prawie 180 mln zł, co także oznacza wzrost o ponad 14% w porównaniu z pierwszą połową 2018 r.

Sprzedaż zrealizowana przez sieć hurtowni Eurocash Cash&Carry wzrosła w pierwszym półroczu br. o 2% rok do roku. W związku z tym, że liczba placówek w tym formacie nie zmieniła się (pod szyldem Eurocash Cash&Carry funkcjonuje obecnie 180 hurtowni), wzrost sprzedaży LFL był na tym samym poziomie. Liczba sklepów zrzeszonych w sieci abc, które są głównymi klientami formatu Cash&Carry, na koniec pierwszego półrocza br. wynosiła 8753, czyli o 45 więcej niż na koniec 2018 r. i o 300 więcej niż przed rokiem. Liczba sklepów partnerskich oraz franczyzowych zorganizowanych w ramach sieci Groszek, Euro Sklep, Lewiatan oraz PSD (Gama) na koniec czerwca 2019 r. wynosiła 5040 placówek, co oznacza przyrost o 16 sklepów w pierwszym półroczu br. oraz o 138 sklepów w porównaniu z końcem czerwca 2018 r.

W segmencie detalicznym w drugim kwartale 2019 r. Grupa Eurocash osiągnęła ponad 34% wzrost sprzedaży do blisko 1,5 mld zł, a w całym pierwszym półroczu sprzedaż detalu zwiększyła się o prawie 36% rok do roku, do 2,83 mld zł. Wzrosty te w dużej mierze wynikają z konsolidacji sieci ponad 180 supermarketów Mila oraz 25 sklepów Lewiatan (należących do spółki Partner) przejętych w czerwcu ubiegłego roku oraz marcu bieżącego roku.

W ujęciu LFL (dla tej samej liczby placówek), wzrost sprzedaży detalicznej realizowanej przez sklepy Delikatesy Centrum wyniósł 8% w drugim kwartale oraz o 3,4% w pierwszym półroczu 2019 r. Rozwijana przez Grupę Eurocash sieć małych supermarketów na koniec czerwca 2019 r. obejmowała łącznie 1560 placówek, w tym 996 sklepów franczyzowych i 554 sklepy własne.

– Na przełomie trzeciego i czwartego kwartału zakończymy remodeling przejętych sklepów Mila, przez co poprawi się komfort kupujących. Zmiana szyldu na Delikatesy Centrum nastąpi w kolejnym kroku i zwieńczy proces integracji – zapowiada Jacek Owczarek, dyrektor finansowy Grupy Eurocash.

EBITDA segmentu Detal w drugim kwartale 2019 r. przekroczyła 77 mln zł, a przed zastosowaniem MSSF 16 wyniosła ponad 39 mln zł, co oznacza wzrost o 27% w porównaniu z analogicznym okresem 2018 r. EBITDA w całym pierwszym półroczu 2019 r. wyniosła ponad 129 mln zł, a przed MSSF 16 niemal 53 mln zł, czyli o 5% więcej niż przed rokiem.

W drugim kwartale tego roku Grupa Eurocash kontynuowała rozwój Projektów, tj. innowacyjnych formatów detalicznych, takich jak Duży Ben, abc na kołach oraz Kontigo. W omawianym okresie istotnie przyspieszyła ekspansja sieci marketów alkoholowych Duży Ben, która na koniec czerwca br. obejmowała już 50 sklepów.

Sprzedaż towarów realizowana przez segment Projekty w drugim kwartale 2019 r. przekroczyła 23 mln zł (wzrost o 97% rok do roku), a w całym pierwszym półroczu br. wyniosła 39 mln zł (+63% w skali roku). Wpływ tego segmentu na skonsolidowany wynik EBITDA w pierwszym półroczu tego roku wyniósł -20 mln zł (-22 mln zł przed MSSF 16 wobec -20 mln zł przed rokiem).