Wyniki finansowe Grupy Eurocash za I półrocze 2018 r.

Aktualności

Wyniki finansowe Grupy Eurocash za I półrocze 2018 r.

Segment hurtu na ścieżce wzrostu i poprawy efektywności. Detal pod znakiem akwizycji i integracji przejętych sklepów oraz inwestycji w nowe projekty

Przychody Grupy Eurocash w pierwszym półroczu 2018 r. sięgnęły blisko 10,8 mld zł, co oznacza wzrost o prawie 7% w porównaniu z analogicznym okresem 2017 r. Wzrost organiczny Grupy (z wyłączeniem przejętej w drugim kwartale sieci sklepów Mila) wyniósł ponad 5%.

Grupa notuje bardzo dobre wyniki w segmencie hurtowym. Sprzedaż tego segmentu wzrosła o ponad 5% r/r do 8,6 mld zł, a EBITDA, czyli zysk operacyjny powiększony o amortyzację, przekroczyła 160 mln zł i była o 13% wyższa niż przed rokiem.

Sprzedaż segmentu detalicznego wzrosła w okresie pierwszych sześciu miesięcy br. o ponad 7% do blisko 1,8 mld zł. Wpływ na wynik EBITDA tego segmentu (w pierwszym półroczu 2018 r. wyniosła 53,5 mln zł) ma integracja oraz remodeling i renowacja sklepów EKO. Po pierwszej połowie tego roku już 149 sklepów EKO działało pod szyldem Delikatesy Centrum, a 3 zaczęły funkcjonować pod szyldem Lewiatan.

Rozwijany przez Eurocash projekt dostaw produktów świeżych, który jest kluczowy dla wzmocnienia pozycji konkurencyjnej sklepów detalicznych, przyniósł w pierwszym półroczu br. ponad 300 mln zł przychodów i był bliski osiągnięcia progu rentowności już w drugim kwartale – znacznie szybciej od oczekiwań.

Znormalizowany skonsolidowany zysk netto w pierwszym półroczu br. wyniósł 21 mln zł wobec 38 mln zł przed rokiem. Niższy wynik związany był głównie ze wzrostem amortyzacji oraz kosztów finansowych.

W pierwszym półroczu br. Grupa Eurocash zanotowała silne dodatnie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w kwocie 186 mln zł. Mimo wypłaty dywidendy i wydatków na nabycie sieci Mila (łącznie 450 mln zł), zadłużenie netto Grupy Eurocash na koniec czerwca 2018 r. było na bezpiecznym poziomie (1,9 x 12-miesięczna EBITDA).

–W drugim kwartale sprzedaż like-for-like w naszych hurtowniach Cash & Carry wzrosła o 2,7%, co jest najlepszym wynikiem tego formatu od ponad 4 lat i potwierdza skuteczność przeprowadzonej w ubiegłym roku restrukturyzacji – wskazuje Jacek Owczarek, członek zarządu i dyrektor finansowy Grupy Eurocash.

Na bardzo dobre wyniki segmentu hurtowego w pierwszym półroczu br. złożył się także silny, 10-procentowy wzrost sprzedaży w formacie dystrybucji aktywnej (Eurocash Dystrybucja), który obejmuje dostawy między innymi do klientów zrzeszonych w sieciach franczyzowych i partnerskich Lewiatan, Euro Sklep, Groszek oraz PSD (Gama).

– W segmencie detalicznym ważnym wydarzeniem w drugim kwartale tego roku było sfinalizowanie zakupu 187 sklepów Mila. Akwizycja ta dołożyła ponad 120 mln zł sprzedaży do całkowitych przychodów segmentu – w pierwszym półroczu sięgnęły one niemal 1,8 mld zł. Uwzględniając natomiast przychody sieci Mila od początku roku, sprzedaż pro forma segmentu detalicznego wyniosła prawie 2,4 mld zł, czyli o 43% więcej niż rok wcześniej – mówi Jacek Owczarek.

Ujemny wpływ na bieżącą rentowność Grupy Eurocash ma ponadto segment Projekty. Obejmuje on inwestycje w rozwój innowacyjnych formatów detalicznych, takich jak Duży Ben (sklepy z alkoholem), abc na kołach (mobilne sklepy spożywcze) oraz Kontigo (sklepy kosmetyczne), a także rozwój dystrybucji wysokiej jakości produktów świeżych.