Wyniki finansowe Grupy Eurocash w III kwartale 2019 r.

Aktualności

Wyniki finansowe Grupy Eurocash w III kwartale 2019 r.

14 listopada 2019

Przychody Grupy Eurocash w III kwartale 2019 r. wyniosły 6,67 mld zł, czyli o 7% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Motorem wzrostu był zarówno znaczący wzrost organiczny w segmencie hurtowym, jak i dalszy wzrost sprzedaży segmentu detalicznego.

EBITDA (tj. zysk operacyjny powiększony o amortyzację) sięgnęła 219 mln zł, z czego około 90 mln zł wynika z zastosowania standardu MSSF 16, obowiązującego od początku tego roku. EBITDA przed MSSF 16 w III kwartale br. wyniosła 129 mln zł, co oznacza wzrost o 23% r/r i związane jest przede wszystkim ze skokową poprawą rentowności w segmencie detalicznym. Skonsolidowany zysk netto, wyliczony wg nowego standardu MSSF 16, w III kwartale 2019 r. wyniósł 25 mln zł, natomiast zysk netto w ujęciu porównywalnym przed MSSF 16 sięgnął 41 mln zł, czyli o ponad 7% więcej niż rok wcześniej.

W segmencie hurtowym Grupa Eurocash zanotowała w trzecim kwartale 2019 r. wzrost sprzedaży o blisko 7% r/r do 5,09 mld zł. W III kwartale br. EBITDA segmentu hurtowego przed MSSF 16 wyniosła 130 mln zł, a po zastosowaniu nowego standardu sprawozdawczości – ponad 177 mln zł.

Liczba sklepów zrzeszonych w sieci abc, które są głównymi klientami hurtowni Cash&Carry, na koniec września br. wynosiła 8816 placówek, co oznacza przyrost o 63 sklepy w III kwartale br. i o 257 sklepów rok do roku. Liczba sklepów partnerskich i franczyzowych zorganizowanych w ramach sieci Groszek, Euro Sklep, Lewiatan oraz PSD (Gama), obsługiwanych przez Eurocash Dystrybucja, na koniec III kwartału 2019 r. wynosiła 5087, czyli o 47 więcej niż kwartał wcześniej oraz o 144 więcej niż przed rokiem.

Sprzedaż Grupy Eurocash w segmencie detalicznym w III kwartale br. sięgnęła 1,52 mld zł, czyli o 7,5% więcej niż w analogicznym okresie 2018 r., na co złożył się 6% wzrost sprzedaży do franczyzowych sklepów Delikatesy Centrum oraz 8,5% wzrost sprzedaży we własnych supermarketach (funkcjonujących pod szyldem Delikatesy Centrum i Mila), a także wyższa o ponad 8% sprzedaż w salonach prasowych Inmedio.

EBITDA segmentu Detal wyniosła w III kwartale tego roku 74 mln zł, a przed zastosowaniem MSSF 16 prawie 33 mln zł wobec niespełna 12 mln zł rok wcześniej (wzrost o 179% r/r).

Budowana przez Grupę Eurocash sieć małych supermarketów (docelowo wszystkie będą funkcjonować pod marką Delikatesy Centrum) na koniec września 2019 r. obejmowała łącznie 1561 placówek, w tym 986 sklepów franczyzowych i 575 sklepów własnych. Sieć Inmedio na koniec III kwartału br. liczyła natomiast 445 salonów.